navolgingeboek

De navolging van Christus in de sterke tijden

Via mijn blog probeer ik, naast het ventileren van mijn persoonlijke opinies, geloofsbronnen te ontsluiten op een originele manier en gebruik makende van de moderne middelen voor publicatie. Je vindt ondertussen al een hele reeks e-boeken, luisterboeken, boekjes om zelf af te drukken, prentenmissaaltjes, online liturgische kalenders, bijbeltoneeltjes, zelfs een kwartetspel, allemaal gebaseerd op materiaal dat her op het internet wel beschikbaar is, maar meestal niet in erg bruikbare vorm.

Een van de eerste publicaties die tot stand kwamen, was de e-boekversie van De Navolging van Christus van Thomas a Kempis, een eeuwenoude klassieker in de contemplatieve literatuur, inspiratie van de moderne devotie en —na de bijbel— het best verkochte boek in de hele wereld!

Dat materiaal is nu nogmaals onder handen genomen en zal verschijnen als een artikelenreeks op de blog, net zoals in 2014 Innerlijk Leven verscheen. De Navolging bevat 114 hoofdstukjes of lessen, die dag op dag zullen verschijnen tijdens de sterke tijden tussen 27 november 2016 en 14 juni 2017. Dit is het publicatieschema:

  • Advent 2016, van 27 november tot 21 december verschijnen de 25 lessen van het eerste boek “Richtlijnen voor het innerlijk leven”
  • Kersttijd 2016-2017, van 26 december (tweede Kerstdag) tot 6 januari (Driekoningen) verschijnen de 12 lessen van het tweede boek “Aansporingen tot innerlijk leven”
  • Veertigdagentijd 2017, van 12 februari (zondag Septuagesima, begin van de ‘voorvasten’) tot 11 april (woensdag in de Goede Week) verschijnen de 59 lessen van het derde boek “De innerlijke vertroosting”
  • Paastijd 2017, van 28 mei tot 14 juni (dat is een dubbele noveen voorafgaand aan Sacramentsdag) verschijnen de 18 lessen van het vierde en laatste boek “De heilige Eucharistie”

Je kan je aanmelden om elke publicatie per email te ontvangen:

http://eepurl.com/cg9VGT

Na afloop van de publicatiereeks zal de Navolging van Christus ook verschijnen op Alledaags Geloven, zodat iedereen de draad op elk willekeurig moment terug kan oppikken.

De Navolging van Christus is reeds beschikbaar als luisterboek en als e-boek.

"In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti"

“En als er niemand in de kerk was, zou de priester dan nog de mis doen?”

Als ik onlangs vertelde dat er die ochtend niet veel volk in de mis was, vroeg de kleinste “en als er niemand in de kerk was, zou de priester dan nog de mis doen?”. Een bal voor open doel om het verschil te duiden tussen de heilige Mis en een theaterstuk, een onderscheid dat niet altijd even duidelijk meer is! Het idee is een interessant gedachtenexperiment, waar menig gelovige én priester zich aan zou moeten onderwerpen.

Read More

onze-lieve-vrouw-van-de-rozenkrans

Het beloofde land Europa

Kard. Kasper bezorgd over het christendom in Europa
Kard. Kasper bezorgd over het christendom in Europa

Kardinaal Kasper, niet verlegen voor een controversieel standpunt, liet zich onlangs gelden met de uitlating dat “we (als christenen) niet bang moeten zijn voor de islamisering van Europa“. Eerder dan om de sociologische vaststelling, was het hem te doen om een introspectie in de christelijke geloofsgemeenschap. Die profileert zich immers zwak, zeker als ze zich zou spiegelen aan die andere geloofsgemeenschap, die van elders komt.

Read More

maxresdefault-1

Overvallen door het nieuwe Onze Vader

Vorige zondag namen we deel aan de eerste Famcat-viering van het nieuwe werkjaar. Dan zijn alle kinderen die volgend jaar hun eerste communie of hun vormsel ontvangen, voor de eerste keer uitgenodigd. Hals over kop, maar zeer terecht, werd er beslist om in de liturgie het nieuwe Onze Vader te gebruiken, meteen in zijn —ook nieuwe— muzikale vorm. Het zou immers nogal gek zijn als je die kinderen halverwege hun catechesetraject plots een andere versie van het Onze Vader moet gaan aanleren (het enige gebed dat ze misschien tegen dan al kennen?).

Read More

de-vierde-dag

“Ik moet hier iets uit mijn botten slaan, of het is om zeep!”

Vanavond kreeg ik nog eens de kans om voor het slapengaan enkele minuten vrij te maken om een poging te wagen de religieuze zintuigen van de kinderen aan te scherpen. Ik was van plan op het tabletje iets op Alledaags Geloven op te snorren, maar het internet op de slaapkamer liet het afweten. Op de suggestie dan maar een boek van het rek te nemen, kwam terstond ‘het grote boek’ (de Prentencatechismus) voor te liggen, op de bladzijde van het eerste artikel van de geloofsbelijdenis, deel 2: “Schepper van Hemel en Aarde”.

Read More

church_pews_public_domain_cna

Opvoeden ‘in’ of ‘tot’ geloof?

Je kan kinderen niet ‘opvoeden tot geloof’, in de zin dat er een methode zou bestaan waardoor je het geloof kan aanleren. Je kan met redelijke kans op succes een kind leren schrijven, leren zwemmen, leren fietsen, leren rekenen, leren zingen en wat niet meer, maar je kan met eenzelfde slaagkans een kind niet leren geloven.

Read More