maxresdefault-1

Overvallen door het nieuwe Onze Vader

Vorige zondag namen we deel aan de eerste Famcat-viering van het nieuwe werkjaar. Dan zijn alle kinderen die volgend jaar hun eerste communie of hun vormsel ontvangen, voor de eerste keer uitgenodigd. Hals over kop, maar zeer terecht, werd er beslist om in de liturgie het nieuwe Onze Vader te gebruiken, meteen in zijn —ook nieuwe— muzikale vorm. Het zou immers nogal gek zijn als je die kinderen halverwege hun catechesetraject plots een andere versie van het Onze Vader moet gaan aanleren (het enige gebed dat ze misschien tegen dan al kennen?).

Read More

de-vierde-dag

“Ik moet hier iets uit mijn botten slaan, of het is om zeep!”

Vanavond kreeg ik nog eens de kans om voor het slapengaan enkele minuten vrij te maken om een poging te wagen de religieuze zintuigen van de kinderen aan te scherpen. Ik was van plan op het tabletje iets op Alledaags Geloven op te snorren, maar het internet op de slaapkamer liet het afweten. Op de suggestie dan maar een boek van het rek te nemen, kwam terstond ‘het grote boek’ (de Prentencatechismus) voor te liggen, op de bladzijde van het eerste artikel van de geloofsbelijdenis, deel 2: “Schepper van Hemel en Aarde”.

Read More

church_pews_public_domain_cna

Opvoeden ‘in’ of ‘tot’ geloof?

Je kan kinderen niet ‘opvoeden tot geloof’, in de zin dat er een methode zou bestaan waardoor je het geloof kan aanleren. Je kan met redelijke kans op succes een kind leren schrijven, leren zwemmen, leren fietsen, leren rekenen, leren zingen en wat niet meer, maar je kan met eenzelfde slaagkans een kind niet leren geloven.

Read More

KBS-header

Een nieuwe bijbelwebsite en ik wist van niks!

kbs
Katholieke Bijbelstichting

Enkele dagen geleden val ik in verbazing. Ik ben op bijbel.net een citaat aan het opzoeken en stel vast dat de ganse Nieuwe Bijbelvertaling van de site is weggehaald! Blijft nog de Willibrordvertaling over. Niet erg, want die is beter, maar toch. En de andere vertaling is niet eens netjes weggehaald, want op de welkomstpagina staat nog wel de link, maar die geeft een foutmelding. Geen verklaring. Ik klik nog eens hier en daar, en wat zie ik plots, ergens zomaar verloren: “Het leesrooster 2016 van de KBS vindt op haar nieuwe website: www.katholiekebijbel.nl“. Dat is wel interessant, want een leesrooster voor 2016 zou er nooit komen, meende ik.

Read More

stwillibrordusprediktlangsdescheldepieterfranciscusdierckx1939heilighartkerkantwerpen1

Geloven: normaal of abnormaal?

Ik probeer me soms voor te stellen hoe het zou zijn gekerstend te worden. In onze kerk hangt een reuzengroot schilderij dat de heilige Willibrordus voorstelt, die predikt ‘langs de oevers van de Schelde’. Rondom hem staat een groepje plaatselijke oeverbewoners, mannen en vrouwen, oude grijsaards en kleine kinderen. Wat zou ik doen, als ik me onder hen bevond? Hoe zou ik reageren op de wondere verhalen van die rare Willibrordus (op het schilderij zelfs uitgedost in bisschoppelijke gewaden, gekker kan haast niet!), over een zekere Jezus, een man, zoon van God, die —toen toch ook al— bijna 700 jaar geleden leefde en die tal van mirakels verricht en na zijn dood verrijst en ons een eeuwig leven belooft? Zou ik me in verwondering laten overtuigen en, misschien samen met enkele goede vrienden of familie, laten dopen en christen worden? Om zonder schroom dat geloof aan te nemen, dat voor mijn buren een frats is?

Read More

Thomas godsdiensonderwijs

De schooldag begint met gebed

gebedenboek alledaags gelovenDe Thomaswebsite (www.godsdienstonderwijs.be) heeft een rubriekje “Gebedenboek” waarin voor elke schooldag van het schooljaar 2016-2017 een kort gebeds- of bezinningstekst wordt aangeboden. Inspiratie voor leerkracht en leerlingen op de katholieke school, al dan niet tijdens de godsdienstles.

Dit dagelijks gebed krijgt bij het begin van het nieuwe schooljaar ook op Alledaags Geloven een eigen kaart (die verschijnt enkel op schooldagen)!