Geen hand voor mijn ogen zag ik in de kerk

Ik was iets te vroeg voor de vergadering van de kerkraad en ik dacht bij mezelf: zouden ze misschien in de kerk zijn, want ik had gezien dat de poort op een kier stond, terwijl er geen diensten gepland waren. Tot mijn verbazing kon ik in de kerk geen hand voor mijn ogen zien van de mist. Heel de kerk was duister en ze hing vol wierook en op het altaar kon ik in een lichtschijnsel een monstrans ontwaren met het heilig Sacrament.

Read More

Alledaags Geloven op Facebook

Facebook is een lastig medium, zeker als je ervan afstand wil houden. Naar het schijnt is het voor veel gebruikers een nuttig hulpmiddel om niet alleen met ‘vrienden’ in contact te zijn, maar ook om bij te blijven met het nieuws en andere interessante informatie die op internet circuleert. Alledaags Geloven wil daar ook een steentje toe bijdragen en daarom verschijnen er nu dagelijks enkele berichten op de facebookpagina, die geput worden uit de website van Alledaags Geloven, maar ook uit andere bronnen.

Read More

Verzoen de Kerk met de wetenschap, maar niet het geloof

Artikels zoals dat onlangs in de Volkskrant verscheen onder de titel “Wetenschap is juist in het christendom ontstaan“, winden me niet bepaald op. Op het eerste zich lijkt de boodschap goeie punten op te leveren voor de Kerk, die gestaafd met historische inzichten helemaal niet in de hoek moet worden gezet als vijand van de wetenschap. Je moet daar wel mee oppassen, want de lezing kan ook zijn dat niet enkel het instituut van de Kerk, maar ook het geloof op zichzelf met de wetenschap kan verzoend worden. Dat is niet het geval! Wie zijn geloof wil verzoenen (lees: onderwerpen) aan de stand van de wetenschap, kleedt het uit tot een esoterische spiritualiteit die de Kerk decennialang heeft overheerst en die nog steeds wordt beleefd, blijkens artikeltjes op de website van de Marienburgvereniging. Daarmee is noch het geloof, noch de wetenschap gediend.

Read More