De parabel van Lazarus en de rijke man

De parabel van
Lazarus en de rijke man

uit het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 16
zesentwintigste zondag door het jaar, jaar C

3

Jezus (verteller), rijke man, Abraham

 Parabel van Lazarus en de rijke man (Heinrich Aldegrever, 1554)

Parabel van Lazarus en de rijke man (Heinrich Aldegrever, 1554)

Verteller

Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en het fijnste linnen, en elke dag uitbundig feestvierde. Aan zijn poort lag een zekere Lazarus; hij was arm en zat onder de zweren. Hij had graag zijn honger gestild met wat er van de tafel van de rijke op de grond viel, maar nee, de honden kwamen en likten aan zijn zweren. Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven. In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot.

Lc 16:19-23

Hemel, met Abraham en Lazarus, en Hel, met de rijke man

Rijke man

Vader Abraham, heb medelijden met me; stuur Lazarus om de toppen van zijn vingers nat te maken met water, en er mijn tong mee te verkoelen, want ik lijd hevig in dit vuur.

Lc 16:24

Abraham

Kind, vergeet niet dat jij het heel je leven goed hebt gehad en Lazarus altijd slecht; nu wordt hij hier getroost, en jij lijdt pijn. Bovendien, er gaapt tussen ons en jullie een diepe kloof; al zou iemand van hier naar jullie willen oversteken, hij zou het niet kunnen; evenmin kan iemand van daar naar ons komen.

Lc 16:25-26

Rijke man

Dan, vader, vraag ik u hem naar mijn ouderlijk huis te sturen, want ik heb nog vijf broers. Laat hij hen gaan waarschuwen, zodat zij niet eveneens terechtkomen in dit oord van pijn.

Lc 16:27-28

Abraham

Ze hebben Mozes en de Profeten; daar moeten ze naar luisteren.

Lc 16:29

Rijke man

Nee, vader Abraham, als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen zij zich bekeren.

Lc 16:30

Abraham

Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden opstaat.

Lc 16:31

MEER BIJBELTONEEL

image005

A.M.D.G.
www.gelovenleren.net

 

Verwante berichten

Het Lijdensverhaal van Jezus – I – Het...   Synopsis van het lijdensverhaal in toneelvorm EERSTE BEDRIJF   4  rollen met tekst Jezus - Hogepriesters en farizeeën - Kajafas -  Judas   2  figuranten Maria - Leerlingen    locat...
Tastbaar geloof In de lezing van vorige zondag was er een vrouw die lijdt aan ongeneeslijke bloedvloeiingen. Zij bevindt zich in een menigte die om Jezus heen zwermt en wordt plotseling door Jezus' kracht, en omwille van haar geloof, genezen, juist op het moment dat...
Jezus en de overspelige vrouw – Bijbeltoneel Jezus en de overspelige vrouw uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8 vijfde zondag van de Veertigdagentijd, jaar C 4 spelers Verteller, schriftgeleerden en farizeeën, Jezus, vrouw   Jesus and the Sinner Wom...

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *