Gotisch geloven

La Sainte Chapelle, Parijs
La Sainte Chapelle, Parijs

Gotiek is een bouwstijl die heel mooie kerken oplevert met veel licht, vertikale lijnen en ruimte voor speelse ornamenten. Het bijzondere aan de gotische bouwstijl is de onzichtbaarheid van de elementen die het gebouw dragen. In een romaanse kerk voel je hoe de zware muren de gewelven dragen, maar in een gotische kerk zit de kracht in de steunberen die zich aan de buitenkant van de kerk bevinden. De dragende gewelven zijn herleid tot ribben die samenkomen in een enkele sluitsteen.

Dat is een mooie metafoor voor het geloof. De esthetiek van de binnenruimte, dat zijn de vruchten van het geloof in de samenleving: de toegepaste christelijke waarden van naastenliefde, zorgzaamheid, samenhorigheid en vredelievendheid. De onzichtbare constructieve elementen, dat is het geloof waarin die christelijke waarden berusten, het geloof in de verlossing door de verrezen Heer, Jezus Christus.

Vraag een architect die niet vertrouwd is met de technische principes van de gotiek, een kerk te bouwen met dezelfde esthetiek en je zal een gebouw krijgen dat vanbinnen heel mooi is, maar dat voortdurend op instorten staat. In zijn opleiding moet de architect beide aspecten meekrijgen: zowel de esthetische aankleding van de binnenkant van het gebouw, als de constructieve opbouw aan de buitenkant.

Op dezelfde manier moet ook in de godsdienstige opvoeding te werk worden gegaan. Niet enkel de christelijke waarden verdienen aandacht. Zonder geloof in de waarheden vanwaaruit die waarden voortkomen, zullen het mooie, maar wankele constructies blijven.

Verwante berichten

Schuldfetisjisme is niet christelijk Johan Sanctorum schrijft op zijn blog een artikeltje over de ingestorte Itialiaanse brug. "Wie heeft het gedaan? Whodunit?" is de vraag die alle media bezighoudt. Terwijl het net zo goed gewoon pech kan zijn. "Met zo’n kansspellogica kunnen wij niet...
“Aan alles zie ik dat u buitengewoon op de w... De pastorale strategie van de Paus in zijn voormalige rol van aartsbisschop was "naar buiten te gaan". Naar buiten, dat is waar de rand-gelovigen en de onverschilligen zijn. Een Kerk die op zichzelf geplooid is, wordt immers snel oud. Mooi zo. Maar w...
App ‘Frans’ voor de les godsdienst De Franciscaanse beweging in Nederland heeft een app uitgebracht die hoort bij het lespakket ‘Helden, heiligen en iconen’  voor lessen godsdienst en levensbeschouwing. De app heet ‘Frans’ (zoals in 'paus Frans'). Het is niet de zoveelste app m...

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *