Jezus jubelt

Ik mag zeggen dat ik tamelijk bedreven ben in het opzoeken van illustraties op internet. Die gebruik ik in tal van de publicaties die op dit blog verschijnen. Ik hou dan ook erg van “verbeelding” in het geloofsonderricht (niet te verwarren met “fantasie“, overigens!). Nu was ik op zoek naar een illustratie bij Lucas 10:21 “Toen jubelde Jezus het uit in de Heilige Geest” en wat blijkt: er bestaan haast geen afbeeldingen waarop Jezus blijk geeft van een intense blijdschap. Prenten genoeg van ‘lieve’ Jezussen die zijn toehoorders glimlachend bejegent, maar weinig van Jezus die vervuld is van een inwendige blijdschap.

Nochtans is het toch die blijdschap die de drive moet zijn geweest voor Jezus’ optreden. De blijdschap kennis te hebben van de blijde boodschap die Hem rechtstreeks door de Vader is ingegeven en die Hij mag delen met de wereld. Hij zal zeker ook zijn bedenkingen hebben gehad bij het weerwerk dat Hem werd geboden door die wereld, en daarom zien we Hem dikwijls ernstig en bezorgd afgebeeld. Ernst en bezorgdheid zijn echter geen voldoende voedingsbodem om, zoals Hij, tot het uiterste te gaan.

Als we geen beeld hebben van een jubelende Jezus, hoe kunnen wij dan zelf behoorlijk jubelen in vreugde als we inzicht krijgen in de genade die het geloof kan brengen? Het dichtst benaderen wellicht nog de afbeeldingen van het heilig Hart de jubelende Jezus, die zijn handen uitstrekt, niet alleen in ontferming, maar ook in intense vreugde.

Jubelende Jezus?
Jubelende Jezus?

Verwante berichten

Bijbel-apps De pagina met Katholiek Apps is aangevuld met twee uitgaven van een Willibrordbijbel, één voor Android en één voor iPhone/iPad. De uitgaven zijn niet gratis en trouwens ook niet echt nieuw, maar ontsnapten aan de aandacht van uw dienaar. BIJ...
Gods aandachtsboog Dat de eerste lezing en het evangelie van vandaag, de tweede zondag van de vasten, met mekaar in verband staan, zal niemand ontgaan zijn. Toch zijn beide gebeurtenissen honderden, misschien meer dan duizend (ik heb eigenlijk geen idee) jaar van mekaa...
Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus... Als de evangelisten het lijdensverhaal beschrijven, doen ze dat vol vuur. Ze halen elk de herinneringen naar boven over specifieke details of over personen die er een rol in speelden, die zij het belangrijkste vinden. Daarom lijkt het soms alsof er v...

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *