Jouw alledaagse voorleesbijbel

Voorleesbijbel
Voorleesbijbel

Alledaags Geloven, het dashboard voor dagelijks gebed, studie of bezinning, heeft een nieuwe kaart: de voorleesbijbel. De website voorleesbijbel.nl bevat de volledige bijbel, voorgelezen door gewone Nederlanders. De kaart op Alledaags Geloven voert je van begin tot einde door de ganse bijbel. Ook op deze kaart is de Heilige Geest beschikbaar, die je naar een willekeurige bijbelpassage voert.

Voorleesbijbel is meteen de eerste kaart in een nieuwe categorie “Heilige Schrift”. Hier volgt een overzicht van de geloofsbronnen die Alledaags Geloven aanbiedt:

Lectionarium Schriftlezingen die in de heilige mis gelezen worden, volgens de liturgische kalender.

Heilige Schrift Lezingen uit de bijbel volgens een eigen schema; de voorleesbijbel krijgt je van begin tot einde voorgeschoteld, maar er zijn tal van bijbelleesschema’s in omloop die in de toekomst ook een plaatsje kunnen krijgen op Alledaags Geloven.

Catechismus De leer van de Kerk, vaak opgesteld in de vorm van vraag-en-antwoord.

Martyrologium De heiligen en martelaren  van de Kerk, volgens de heiligenkalender.

Gebed Dagelijks gebed, waar ook het Getijdengebed bij hoort.

Contemplatie Bezinningen of beschouwingen over het geloofsleven.


Update: de website voorleesbijbel.nl is door het  Nederlands Bijbelgenootschap van internet weggehaald. Daarmee verdwijnt ook de kaart op Alledaags Geloven. Je kan de voorleesbijbel nog steeds downloaden als luisterboek.

Verwante berichten

Gods aandachtsboog Dat de eerste lezing en het evangelie van vandaag, de tweede zondag van de vasten, met mekaar in verband staan, zal niemand ontgaan zijn. Toch zijn beide gebeurtenissen honderden, misschien meer dan duizend (ik heb eigenlijk geen idee) jaar van mekaa...
De oudste dochter van een gebroken gezin Zonet zag ik door het raam van mijn kantoor een kleine zwerm ganzen overvliegen. De herfst is in het land. En dat luidt meteen ook de start in van het tweede semester dat ik loop aan het Antwerpse theologicum met de lessenreeks "Christelijke Literatu...
Ik wil geloven in God Laatst bekeek ik nog eens de website Mijn Eerste Communie, die een stramien bevat voor een traditionele catechese als voorbereiding op de eerste communie. Het viel me eens te meer op volgens welk een knappe logica de catechese is opgebouwd. Neem bijv...

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *