Katholiek Kwartetten: Evangelisten

Katholiek Kwartetten is een kwartetspel met als thema het katholieke geloof. Dit artikel introduceert het derde kwartet, dat de vier evangelisten bevat.

Katholiek Kwartetten

KATHOLIEK KWARTETTEN – ZELF AFDRUKKEN of BESTELLEN leer hoe je de kaarten zelf kan afdrukken en download alle kaarten als PDF of bestel een spel online.

KATHOLIEK KWARTETTEN ONLINE leer meer over de website die gekoppeld is aan de kwartetkaarten en over de online spelmodus met kwis, die dit kwartet wel heel bijzonder maakt!

Evangelisten

Matteüs

Matteüs

Matteüs behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf waren uitgekozen. Bij Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Volgens de oudste verhalen is hij de schrijver van het eerste evangelie.

Marcus

Marcus

De overlevering vertelt, dat de schrijver van het tweede evangelie Markus heette. Hij was samen met Petrus en Paulus in Rome en maakte aantekeningen van Petrus’ prediking; daaruit zou later zijn evangelie groeien. Het is het oudste van de vier evangelies.

Lucas

Lucas

Lucas is de naam die van oudsher wordt gegeven aan de schrijver van het derde evangelie en van de Handelingen der Apostelen. Men neemt aan dat hij de Lucas was die in het gezelschap van Paulus meereisde. De apostel noemt hem in zijn brieven drie keer.

Johannes

Johannes

Johannes zou de schrijver zijn van het vierde evangelie. Dat is veel poëtischer, beschouwender en theologischer van karakter dan de andere drie. Johannes schreef nog drie brieven en het afsluitende boek van de Openbaring of Apokalyps.

Verwante berichten

Jesus Christ Superdialoogschool In januari werd de musical Jesus Christ Superstar uitgevoerd in de Antwerpse stadsschouwburg. Ik had reeds lang een aantekening in mijn agenda gemaakt, maar uiteindelijk kon ik me toch niet vrijmaken. Bovendien waren de kaarten behoorlijk prijzig. To...
Verwondering over (de wetenschappelijkheid van) he... Vanavond kreeg ik nog eens de kans om voor het slapengaan enkele minuten vrij te maken om een poging te wagen de religieuze zintuigen van de kinderen aan te scherpen. Ik was van plan op het tabletje iets op Alledaags Geloven op te snorren, maar het i...
Heb je deze week al mariaal geantifoond? Een "mariale antifoon", is dat geen welluidende maar tegelijk intrigerende term? In onze kerk worden ze nog maar zelden gezongen, de Maria-antifonen, maar blijkbaar was het vroeger traditie om ze na elke mis te zingen. Het doet me meer dan een doorde...

Een mening over “1$s”

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *