Katholiek Kwartetten: Evangelisten

Katholiek Kwartetten is een kwartetspel met als thema het katholieke geloof. Dit artikel introduceert het derde kwartet, dat de vier evangelisten bevat.

Katholiek Kwartetten

KATHOLIEK KWARTETTEN – ZELF AFDRUKKEN of BESTELLEN leer hoe je de kaarten zelf kan afdrukken en download alle kaarten als PDF of bestel een spel online.

KATHOLIEK KWARTETTEN ONLINE leer meer over de website die gekoppeld is aan de kwartetkaarten en over de online spelmodus met kwis, die dit kwartet wel heel bijzonder maakt!

Evangelisten

Matteüs

Matteüs

Matteüs behoorde tot de twaalf apostelen die door Jezus zelf waren uitgekozen. Bij Markus en Lukas wordt hij Levi genoemd. Hij woonde in Kafarnaüm. Daar was hij tollenaar. Volgens de oudste verhalen is hij de schrijver van het eerste evangelie.

Marcus

Marcus

De overlevering vertelt, dat de schrijver van het tweede evangelie Markus heette. Hij was samen met Petrus en Paulus in Rome en maakte aantekeningen van Petrus’ prediking; daaruit zou later zijn evangelie groeien. Het is het oudste van de vier evangelies.

Lucas

Lucas

Lucas is de naam die van oudsher wordt gegeven aan de schrijver van het derde evangelie en van de Handelingen der Apostelen. Men neemt aan dat hij de Lucas was die in het gezelschap van Paulus meereisde. De apostel noemt hem in zijn brieven drie keer.

Johannes

Johannes

Johannes zou de schrijver zijn van het vierde evangelie. Dat is veel poëtischer, beschouwender en theologischer van karakter dan de andere drie. Johannes schreef nog drie brieven en het afsluitende boek van de Openbaring of Apokalyps.

Verwante berichten

Het Lijdensverhaal van Jezus – V – Jez... Synopsis van het lijdensverhaal in toneelvorm VIJFDE BEDRIJF 6  rollen met tekst Pilatus - Hogepriesters - Jezus - Joden - Soldaten - Pilatus' vrouw    figuranten Meer Joden en soldaten - Simon van Cyrene   ...
Vrije opvoeding Als je probeert een kind op te voeden, is het vraagstuk van vrijheid een bron van veel hoofdbrekens. Het gezonde uitgangspunt is dat je je kind vrijheid geeft, inzoverre het de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid kan oppakken. Geef je je kind vri...
Multi-non-cultuur Clash of civilizations Een botsing van culturen. Dat is vaak de analyse van problemen met migranten. Die uitspraak veronderstelt dat er minstens twee culturen in het spel zijn. Is dat wel zo? Zou de correcte analyse misschien kunnen zijn dat er g...

Een mening over “1$s”

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *