Tag: bijbel

Jezus als karikaturist

De parabel van de koning die een feestmaal aanricht en moet vaststellen dat de vrienden die hij uitnodigt allemaal een excuus hebben om niet te komen opdagen, wordt meestal uitgelegd als een metafoor. De koning is Jezus zelf, de gasten dat zijn wij, het feestmaal is de Hemel en wij worden berispt omdat we altijd wel een excuus hebben om niet naar de H. Mis te gaan of op een andere manier aan ons geloof te werken. Heel overzichtelijk. (Lc 14:15-24 en Mt 22:1-14).

Read More