Tag: doctrine

Quantummoraalleer, een analogie tussen kerkleer en mechanica

De debatten over de fameuze voetnoot in Amoris Laetitiae, met de dubia van de kardinalen als meest sprekende uiting, tonen aan dat er verschillende opinies bestaan over de verhouding tussen moraal en de sacramenten. Een nederige poging om die verschillen te belichten wil ik wagen vanuit een vergelijking met enkele wetenschappelijke disciplines uit de mechanica, meerbepaald de statica, de dynamica en de quantummechanica.

Read More

Twijfel in het geloof, een stijlfiguur of elitair denken? 

“Geloof kan niet zonder twijfel”. Deze stelling is onder katholieke publicisten bon ton en krijgt apologetische allures. Ik doe welwillende pogingen om te begrijpen wat ze ermee bedoelen, want op het eerste zicht lijkt het alsof het hun bedoeling is het geloof stilletjes te laten verdampen in een sudderend relativisme, en dat maakt me bezorgd!

Read More