Tag: gebed

App met gregoriaanse liederen en drie toonzettingen van nieuw Onze Vader

Na de papieren publicatie van een hoogstpersoonlijke top-10 van gregoriaanse liederen, volgt de digitale versie. Met de app “Katholieke Gebeden” heb je de gregoriaanse liederen overal bij de hand, samen met een bloemlezing van traditionele gebeden. De Latijnse teksten zijn voorzien van toonzetting en een Nederlandse vertaling. Ook voor de nieuwe vertaling van het Onze Vader zijn drie populaire toonzettingen opgenomen: van Peter Pieters, van Peter van de Velde en de melodie naar Mozarabische psalmtoon IV.

Read More

Top-10 van gregoriaanse liederen in een handig boekje 

Het zal je ook al overkomen zijn. Je neemt deel aan een liturgische dienst, plotseling wordt er een gregoriaans gezang of een Latijnse hymne aangeheven en er is niet voorzien in een boekje of projectie van de tekst en de melodie. Je kent de melodie wel vaag, dus je kan in het beste geval nog wat mee neuriën, maar je kan met de beste wil van de wereld het lied geen recht doen door mee te zingen en je voelt je in je deelname aan de liturgie een beetje verloren.  

Read More

Voor de ondeugdzame, is elke bekoring een beproeving

Eigenlijk is het wel interessant om eens na te denken over de ‘bekoring’ en de ‘beproeving’ waarover we in het onzevader bidden. In de commentaar op de nieuwe vertaling lijkt het wel alsof bekoring en beproeving tegenovergestelde begrippen zijn, maar naar mijn aanvoelen is er tussen beide woorden een grote overeenkomst. Beide woorden gaan over een omstandigheid die aanleiding geeft tot een keuze voor iets dat slecht is, voor zonde. Het gaat om de ‘aanleiding’, niet om de oorzaak, want vermits het om een keuze gaat, is de werkelijke oorzaak onze eigen wil, of de zwakte ervan.

Read More