Tag: media

De Europese godsdienst

Vandaag viert de kerk het feest van de heilige evangelist Marcus. In de tridentijnse mis gebeurt dat met de lezing van het verhaal van de zending van de 72. Jezus zond hen uit met een waarschuwing: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst. Ga nu, maar weet wel, Ik stuur jullie als lammeren onder de wolven.”

Read More

De honderdjarige revisited

mgr. De Kesel
mgr. De Kesel

De voorbije dagen heb ik me behoorlijk opgewonden over de maatregelen die mgr. De Kesel trof tegen de broederschap van de H. Apostelen. Ik weet zelf niet goed waarom, want ik kende die club tot voor een week slechts van horen zeggen en de naam Zanotti kon ik slechts verbinden aan een niet onaardig chanson “Pour l’amour de l’Amour” dat enkele jaren geleden op sociale media rondging. Het zal wel een soort van laat-puberaal rechtvaardigheidsgevoel zijn, dat de kop opstak, wat men me hopelijk niet kwalijk zal nemen.

Read More