Maria bewaart ons in Jezus Christus en Jezus Christus in ons

Bovendien, wanneer zij haar kinderen en trouwe dienaren eenmaal met haar gunsten heeft overladen, hun de zegen van God de Vader bezorgd en met Jezus Christus verenigd heeft, bewaart zij hen voortaan in Jezus Christus en Jezus Christus in hen. Met grote waakzaamheid zorgt zij voor hen, bevreesd als zij is, dat ze Gods genaden zullen verliezen en in de strikken van hun vijanden verward zullen raken. In plenitudine sanctos detinet; zoals wij reeds zeiden: Zij behoudt de heiligen in hun volheid, en helpt hen daarin te volharden tot het einde.

Dit is dan de uitleg van deze verheven en aloude voorafbeelding van de voorbeschikking en de verwerping, zo weinig bekend en toch zo rijk aan mysteriën.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)

2 meningen over “2$s”

  1. Maar goed dat deze theorie niet aan Gods Woord is ontleend. “Er is onder de hemel geen naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden.” Die énige Naam is de naam van Jezus. De Maria die hier genoemd moet dus wel een andere Maria zijn dan de moeder van de Heere Jezus. Een afgod dus.

  2. “Ad Jesum per Mariam” is het motto van de heilige priester Louis-Marie Grignion de Montfort, dus wees niet bevreesd: het doel is uniek, alleen de weg is verschillend.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *