Tag: ethiek

De theologie van het lichaam

Een bijzondere paus

Heilige Paus Johannes-Paulus II
Heilige Paus Johannes-Paulus II

Johannes-Paulus II (Karol Józef Wojtyła) was paus van 1978 tot zijn overlijden in 2005. Zijn Poolse nationaliteit, zijn sportiviteit, zijn lange pontificaat, zijn reislust, zijn legendarische talenknobbel, de bijna-fatale aanslag op zijn leven, zijn rol in de strijd tegen het communisme, de slepende ziekte die de laatste jaren van zijn leven tekende, zijn snelle heiligverklaring en nog veel meer weetjes maken hem een bijzondere paus.

Read More

Witgekalkte daden

Op Kerknet las ik het korte verslag van een homilie van paus Franciscus, getiteld “Het christendom is een godsdienst van de daad, niet van het woord“. Die titel is een beetje gechargeerd, want de aanklacht gaat over ‘lege’ woorden, niet over ‘het woord’ (zeker niet over ‘het Woord’ met hoofdletter, want dat is Jezus zelf). Toch drukt hij een idee uit dat me verontrust.

Read More

Dankzij de Verlichting? Dankzij Christus!

De retoriek dat er geen verband is tussen de islam en de recente golf van terrorisme begint aan geloofwaardigheid in te boeten. Het inzicht dat nu opgang maakt, is te pleiten voor een islam die de Koran niet langer letterlijk gaat lezen, maar door middel van interpretatie. Dat betoogt ook Peter Schmidt in Tertio. Als lichtend voorbeeld haalt hij het christendom aan, dat “aanstuurt op vrede en gerechtigheid […] omdat wij in het westen een grondige herinterpretatie van gewelddadige stukken uit de Bijbel – het zijn er veel meer dan in de Koran – achter de rug hebben”.

Read More

Synodale verwachtingen

Net iets meer dan een jaar geleden publiceerde mgr. Bonny een brief met persoonlijke verwachtingen voor de synode over het gezin. In vijf talen werd de tekst verspreid, dus het behoeft geen twijfel dat hij reeds op hete kolen zat om zelf aan de synode deel te nemen. In 2014 lukte dat niet, nu wel. Die brief was de aanleiding voor een reeks artikelen op dit blog over de onderwerpen van de synode, waarvan hieronder een gerieflijk overzicht:

  • Acht van de bisschop en drie van mezelf (september 2014), waarin ik de concrete verwachtingen van mgr. Bonny op hun waarde schat en voor mezelf ook enkele complementaire verwachtingen formuleer
  • Kaspers “weg van penitentie” (maart 2015), waarin ik me verbaasd in het gezelschap van mgr. Kasper bevind, maar me zorgen maak of zijn voorstel geen paard van Troje is
  • Sacramenten out of the box (mei 2015), waarin ik enkele out-of-the-box-benaderingen tot de sacrmentenleer oplijst
  • De synodevader… (juni 2015), waarin ik het syntheserapport van de bevraging toets aan de verwachtingen van mgr. Bonny, en tevens ook aan de mijne

Voorzichtigheid en voorzienigheid

Dit artikeltje gaat over twee begrippen: voorzichtigheid en voorzienigheid. Vooraleer we God erbij gaan betrekken, moet je eens naar de woorden zelf kijken. Eigenlijk staat er tweemaal hetzelfde, want ‘zicht’ en ‘zien’ is hetzelfde. Woordelijk gaat het over “vooruit kijken”, naar wat komt. In het Latijn is dat trouwens net zo: voorzienigheid vertaalt zich als providentia (van pro-videre: voor-zien) en voorzichtigheid als prudentia, wat gewoon een samentrekking is van het woord providentia. Hoewel de betekenis van beide woorden verschillend is, is in beider betekenis de kern het vooruit-kijken.

Read More