Maand: april 2011

Molensteen

Prentencatechismussen gebruiken bij catechese is verraderlijk als je niet voldoende voorbereid bent. Toon je bijvoorbeeld bovenstaande prent, dan verschuift de aandacht vanzelf naar het tafereel rechts bovenaan en rijst de vraag “wat zijn die meneren daar aan het doen?”. Dat Christus leert hoe men zich moet hoeden ‘kleinen ten val te brengen’, en daarbij een graad van ernst probeert te duiden, eerder dan een concrete straf, is dan moeilijk uit te leggen, zeker als je zelf niet meteen het betreffende bijbelcitaat kan situeren.

Read More

Welke Kerk?

Vandaag las ik (diagonaal) het boek van Leonard-basher Mettepenningen en probeerde eens iets nieuws: een boekbespreking via Twitter. Het voordeel is: diagonale lezing levert diagonale commentaren, en dat past perfect in dit medium. Voor de bestendigheid toch ook op dit blog:

 • Na diagonale lectuur van Mettepenningens boek, enkele bevindingen.
 • Hij slaat de nagel op de kop waar het gaat over parochiehervorming: model van Poitiers is niet slecht. Parochies hebben een mobiliteitsplan nodig.
 • Hij klaagt immobilisme van bisschoppen in parochiehervorming terecht aan (vaak wegens financiele redenen!)
 • Goed in dat model is dat leken het dagdagelijks bestuur van de parochie opnemen, zodat priesters met hun gewijde taken bezig kunnen zijn.
 • Waar zijn mantra op stoelt dat Rome dit model vanuit ‘clericocentrisme’ tegenwerkt, is niet duidelijk, zelfs contradictorisch.
 • Mettepenningen pleit ook heel terecht gebedsdiensten slechts te voorzien als ze echt nodig zijn, en ze in vorm duidelijker te onderscheiden van de eucharistie.
 • De gebedsdiensten worden dan de ‘speeltuin’ (mijn term:)) voor modernistische experimenten waarvoor in de eucharistie geen plaats is; mij best.
 • Mettepenningen blijft wel zitten met een rancuneus gedrag tov. paus en aartsbisschop, dat is spijtig.
 • De manier waarop hij de twee vormen van de Romeinse ritus tegenover mekaar stelt is intellectueel niet eerlijk.
 • Mettepenningen reikt ook een handig argument aan ten gunste van Latijnse liturgie: de volkstaalteksten moeten om de 50 jaar hertaald worden
 • Mettepenningen wil terug naar Jezus’ boodschap en is vol van liefde. Jezus sprak ook over zonde.
 • Gewetensvrijheid is mooi, maar waar krijgen we in Mettepenningens kerk gewetensvorming?
Groeten,
Vic

Zien of waarnemen?

Vandaag leerde ik weer iets bij tijdens het voorlezen aan de kinderen. In het bijbelverhaal uit het lectionarium geneest Jezus een man die blind was vanaf zijn geboorte door zijn ogen met slijk in te smeren. Ik heb nooit begrepen wat dat slijk erbij kwam doen. Bij andere genezingen kwamen er toch geen hulpmiddelen aan te pas? Wat is er dan bijzonder aan dit verhaal?

Read More