Maand: augustus 2011

Secularisme ter ziele

Peter Beyer sprak voor UCSIA over de ‘herleving van religie’, ook genoemd de ‘crisis van het secularisme’. In de toonzetting van zijn lezing spreekt een overtuigd secularist, die met een wetenschappelijke inslag het ‘fenomeen’ religie als buitenstaand waarnemer onderzoekt. Hij merkt dat het ‘verschijnsel’ aan verandering onderhevig is, en tracht uit te vinden wat die veranderingen betekenen voor de samenleving. Hoewel er veel commotie over dit thema bestaat, belicht hij eerlijkheidshalve ook twee nuanceringenen bij de paniekerige manier waarop men over de ‘herleving van religie’ spreekt.

Read More

“De kerk moet het modernisme afleggen”

Ik las een interessant stuk van Meer dan ikzelf getiteld “Ethiek en het verlangen naar zekerheid”. Aanleiding van het artikel is de pastoordie weigerde iemand te begraven die euthanasie pleegde. Volgens de schrijver is de kerk op het verkeerde pad met haar veel te concrete ethische leerstellingen, die geen ruimte laten voor onzekerheid in het ethisch denken. Tot zover weinig nieuws, want deze opinie hoor je op elke straathoek. Leuk wordt het wanneer het artikel duidt hoe deze houding van de kerk is ontstaan in de rationaliteit van de Verlichting. Mooi in de pas met de positivistische beweging die politiek, wetenschap en kunst tot de Moderne Tijd heeft gevoerd, heeft ook de kerk haar denken en handelen ‘gemoderniseerd’. De auteur bedenkt dat “vóór deze tijd – bijvoorbeeld in de Middeleeuwen – men veel beter in staat was te verdra­gen dat verschillende tradities en meningen naast elkaar ston­den.” Waarvan akte…

Read More