Maand: september 2014

Gotisch geloven

La Sainte Chapelle, Parijs
La Sainte Chapelle, Parijs

Gotiek is een bouwstijl die heel mooie kerken oplevert met veel licht, vertikale lijnen en ruimte voor speelse ornamenten. Het bijzondere aan de gotische bouwstijl is de onzichtbaarheid van de elementen die het gebouw dragen. In een romaanse kerk voel je hoe de zware muren de gewelven dragen, maar in een gotische kerk zit de kracht in de steunberen die zich aan de buitenkant van de kerk bevinden. De dragende gewelven zijn herleid tot ribben die samenkomen in een enkele sluitsteen.

Dat is een mooie metafoor voor het geloof. De esthetiek van de binnenruimte, dat zijn de vruchten van het geloof in de samenleving: de toegepaste christelijke waarden van naastenliefde, zorgzaamheid, samenhorigheid en vredelievendheid. De onzichtbare constructieve elementen, dat is het geloof waarin die christelijke waarden berusten, het geloof in de verlossing door de verrezen Heer, Jezus Christus.

Vraag een architect die niet vertrouwd is met de technische principes van de gotiek, een kerk te bouwen met dezelfde esthetiek en je zal een gebouw krijgen dat vanbinnen heel mooi is, maar dat voortdurend op instorten staat. In zijn opleiding moet de architect beide aspecten meekrijgen: zowel de esthetische aankleding van de binnenkant van het gebouw, als de constructieve opbouw aan de buitenkant.

Op dezelfde manier moet ook in de godsdienstige opvoeding te werk worden gegaan. Niet enkel de christelijke waarden verdienen aandacht. Zonder geloof in de waarheden vanwaaruit die waarden voortkomen, zullen het mooie, maar wankele constructies blijven.

De oudste dochter van een gebroken gezin

dyn002_original_809_1028_pjpeg__0a87361a866e8a8cd7c9e98b0b56e265[1]Zonet zag ik door het raam van mijn kantoor een kleine zwerm ganzen overvliegen. De herfst is in het land. En dat luidt meteen ook de start in van het tweede semester dat ik loop aan het Antwerpse theologicum met de lessenreeks “Christelijke Literatuur“, dit jaar met als thema de Franse spiritualiteit. Frankrijk wordt de ‘oudste dochter van de Kerk’ genoemd, dus dat belooft wel wat. Gisteren kregen we de franciscaan Joseph Passerat op ons bord, met rugdekking van onze eigen Vlaamse priester Poppe, die aan zijn novicen voorhoudt hoe studie hand in hand gaat met gebed. De boodschap luidt: Wijsheid is niet enkel kennis. Theologische kennis is dood als je jezelf er niet van doordesemt in gebed. Ten getuige zijn er de heiligen die zonder veel kennis te vergaren, door een diep innerlijk leven, toch grote theologische wijsheid hebben verkregen, zoals de pastoor van Ars.

Read More

blank

Als [nieuw op de website] dan [stuur me een mailtje]

[Update: vanaf oktober 2015 is Yahoo Pipes gestopt. Onderstaand artikel is dus voor een groot stuk niet langer relevant.]

Sta me toe even de technische toer op te gaan. Het gaat over de informatiestroom op internet. Het web is gebaseerd op een pull-model. Dat wil zeggen dat je als gebruiker van het web pas nieuwe informatie krijgt, als je een website gaat bezoeken. Een blogger mag nog zo’n overvloed aan informatie online zetten, zijn informatie zal jou niet bereiken als je niet zelf zijn website gaat bezoeken.

Dat maakt het nogal lastig, want wie gaat nu dagelijks al zijn tientallen favoriete websites bezoeken om te kijken of er nieuwe artikels verschenen zijn? De oplossing is een push-model te gebruiken. Je krijgt dan updates toegestuurd van je favoriete sites, via email of RSS. Wat vaak ook handig is om de updates offline bij de hand te hebben.

Read More

Eenweekdurende Eucharistische Aanbidding

Alle plaatsen en tijden van eucharistische aanbiddingsuren doorheen Vlaanderen staan online en daar ben ik even creatief mee aan de slag gegaan, wat resulteert in een time lapse-filmpje dat in één minuut toont hoe over gans Vlaanderen van ’s morgens tot ’s avonds, en in minstens twee kapellen zelfs ’s nachts, het Allerheiligste Sacrament wordt aanbeden.

[youtube=http://youtu.be/Si_4cHMeje4]

Staat jouw aanbiddingsuur er niet bij, ga dan snel naar Adoremus!
(de film toont de week van 21 tot 28 september, dus sommig maandelijkse aanbiddingen zullen zowiezo ontbreken)