Maand: december 2015

Bisdom Antwerpen kiest voor conservatieve aanpak

foto_1350477764Wie de officiele berichten op Kerknet volgt, heeft in de gaten dat bisdom Antwerpen de eerste concrete stappen zet in de hervorming van het parochielandschap, met de oprichting van zogenaamde “pastorale eenheden”. Die zijn geografisch omschreven en groeperen een aantal parochies en hebben als taak “de verbinding tussen de verschillende geloofskernen te faciliteren en te streven naar volledigheid en kwaliteit van het kerkelijke aanbod in het geheel van de Pastorale Eenheid.”

Read More

Dankzij de Verlichting? Dankzij Christus!

De retoriek dat er geen verband is tussen de islam en de recente golf van terrorisme begint aan geloofwaardigheid in te boeten. Het inzicht dat nu opgang maakt, is te pleiten voor een islam die de Koran niet langer letterlijk gaat lezen, maar door middel van interpretatie. Dat betoogt ook Peter Schmidt in Tertio. Als lichtend voorbeeld haalt hij het christendom aan, dat “aanstuurt op vrede en gerechtigheid […] omdat wij in het westen een grondige herinterpretatie van gewelddadige stukken uit de Bijbel – het zijn er veel meer dan in de Koran – achter de rug hebben”.

Read More