Maand: oktober 2017

Verzoen de Kerk met de wetenschap, maar niet het geloof

Artikels zoals dat onlangs in de Volkskrant verscheen onder de titel “Wetenschap is juist in het christendom ontstaan“, winden me niet bepaald op. Op het eerste zich lijkt de boodschap goeie punten op te leveren voor de Kerk, die gestaafd met historische inzichten helemaal niet in de hoek moet worden gezet als vijand van de wetenschap. Je moet daar wel mee oppassen, want de lezing kan ook zijn dat niet enkel het instituut van de Kerk, maar ook het geloof op zichzelf met de wetenschap kan verzoend worden. Dat is niet het geval! Wie zijn geloof wil verzoenen (lees: onderwerpen) aan de stand van de wetenschap, kleedt het uit tot een esoterische spiritualiteit die de Kerk decennialang heeft overheerst en die nog steeds wordt beleefd, blijkens artikeltjes op de website van de Marienburgvereniging. Daarmee is noch het geloof, noch de wetenschap gediend.

Read More

Het bezoek van Antonius aan Paulus

Vandaag sloten we in onze cursus mystieke literatuur het hoofdstuk van de cisterciënzerauteurs af met enkele zijsprongetjes in de kerkelijke geschiedenis. We lazen ook het fantastische en soms ook hilarische verhaal dat Sint Hiëronymus optekende van de ontmoeting tussen de heilige kluizenaars Antonius en Paulus. Het verhaal maakt deel uit van de vita van Paulus van Thebe en ik vond het terug op de website Adolphus, die een quasi eindeloos archief bevat van allerhande materiaal: vitae, boeken, kunst, toneel, films,… dat van ver of nabij te maken heeft met de vroege christelijke asceten. Zeker het doorsnuisteren waard! [2018-01-15 de website Adolphus is niet meer online, maar het verhaal van het bezoek van Antonius aan Paulus is ook te vinden op heiligen.net, evenwel zonder vermelding van de mythische wezens]

Read More