Maand: november 2019

Montfort, Bots en Paepen op Alledaags Geloven

Alledaags Geloven is drie dagelijkse kaarten rijker!

De Schatkamer van de Kathedraal is een Youtubeproject van kanunnik Bart Paepen, pastoor van de Antwerpse kathedraal, die vanaf komende zondag, bij het begin van de Advent, elke week een stukje schrijft over de lezingen van de zondagsmis en er ook een filmpje bij publiceert, waarin telkens een ander kunstwerk of voorwerp uit de kathedraal wordt getoond dat op een of andere manier naar die lezingen verwijst.

De Schatkamer

Luistert naar Hem is een project van de Petrus Canisiusstichting. Pater J. Bots sj geeft dagelijks een bezinning bij de teksten van de mis van die dag, te beluisteren via de app of op de website.

Luistert naar Hem

Volmaakte Godsvrucht is een projectje van dit blog, waar vanaf komende maandag een jaar lang het Gouden Boek van Louis-Marie Grignion de Montfort wordt gepubliceerd. 

blank
Volmaakte Godsvrucht

Alledaags Geloven volg je via de website, waar je een overzicht vindt van alle kaarten met de meest diverse geloofsbronnen, intussen al ruim meer dan 50, of via de app, die je een willekeurige kaart voorschotelt. 

blank

Een jaar lang Volmaakte Godsvrucht

Vanaf de eerste maandag van de Advent, 2 december 2019, zal op Geloven Leren dagelijks een stukje verschijnen van een nieuwe “gastauteur”, de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), Frans priester en ordestichter der Montfortanen. In de loop van een volledig jaar (met een onderbreking in de zomer) verschijnt zo zijn volledige Gouden Boek, Volledig Handboek der Volmaakte Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd.

Eerder waren reeds twee andere gastauteurs actief op deze blog. In 2015 verscheen Innerlijk Leven van Willem Grossouw (1906-1990) en in 2017 De Navolging van Christus van Thomas a Kempis (1380-1471). De tekst voor de publicatie komt van de website van de Dionysiusparochie, die een rijke schatkamer aan spirituele teksten openstelt voor haar publiek!

De kern van zijn spiritualiteit is de volmaakte toewijding áán Christus, dóór Maria. Een grote promotor van zijn spiritualiteit in Vlaanderen was ongetwijfeld de zalige priester Edward Poppe.

Door de publicatie van een volledig boek opgesplitst in korte stukjes, loop je misschien het gevaar de draad te verliezen, want er loopt wel degelijk een structuur en betoog doorheen de tekst. De meeste paragrafen zijn echter opgebouwd rond een eigen idee, dat ook los van de tekst gesmaakt kan worden. En als het toch ietwat raadselachtig overkomt, is dat een aansporing om te blijven lezen :).

Op Alledaags Geloven zullen de stukjes ook verschijnen, dus wie dit platform gebruikt voor zijn dagelijks gebed, zal er zeker ook het Gouden Boek tegenkomen!

blank

Antwerpen leest de hele Handelingen

Bisdom Antwerpen lanceert een ambitieus project. Van Advent, 1 december 2019, tot Pinksteren 2020, wordt iedereen uitgenodigd een volledige lezing uit te voeren van het bijbelboek Handelingen van de Apostelen. Dat kan alleen, of in een leesgroep.

Met dit materiaal laat het bisdom je aan de slag gaan:

Ik doe er zelf nog een schepje bovenop:

Laat ons hopen dat de gezamenlijke lectuur de vorm zal aannemen van een collectief gebed, smekend om de genade dat de Kerk in ons land een stevig fundament mag vinden in een geloof dat even onwankelbaar is als dat van de eerste christenen! Zij hadden niet de weelde die wij kennen, te kunnen terugvallen op twee millennia theologie en spiritualiteit en op de schoonheid en klaarheid van de kerkelijke leer en de dogma’s, een door de heilige Geest geïnspireerde traditie waarvan sint Lucas als een van de eersten de basis heeft gelegd door de gebeurtenissen uit het leven van Christus en van de apostelen te boek te stellen.

Parallel met de lectuur van Handelingen, zal gedurende het komende kerkelijke jaar op dit blog een nieuw gastauteur verschijnen. Het gouden boek, volledig handboek der volmaakte Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd, van de hand van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716), Frans priester en ordestichter der Montfortanen, zal dagelijks te lezen zijn op Geloven Leren, waarover in een later bericht meer. 

blank

Handelingen: een confronterende lectuuropdracht

Onlang was ik op een lezing van het CCV over het boek Handelingen van de Apostelen. Tijdens het obligatoire groepsgesprek na de daartoe ingekorte uiteenzetting, sprak ik met twee willekeurige medetoehoorders. Als staalkaart van het geloof in Vlaanderen, kon die ervaring tellen! 

De eerste deelnemer toonde zich, los van het onderwerp van de lezing, verheugd dat Jezus zelf ook niet van dogma’s en regels hield en had verzuchtingen over de liturgie, die jongeren niet aanspreekt. Hij vindt de woorddienst wel OK, maar de vele gebeden zijn saai en sommige van de lezingen ongepast. “Er zou wel een derde vaticaans concilie nodig zijn om dat bij de tijd te brengen”. Ik stond perplex. 

De tweede deelnemer in ons groepje van vier, had een eigen inzicht in de verrijzenis. Voor hem staat het vast dat Jezus niet is verrezen, want “dat kan niet”. Hij interpreteert de verrijzenis als een soort van sterke herinnering in het hart van zijn leerlingen, zoals hij ook getuigde dat “het soms lijkt alsof zijn overleden vader er nog bij zit, aan tafel, wanneer de familie bijeenkomt”. Hij is gebedsleider van woorddiensten in een parochie te lande. Ik was geshockeerd.

Zelf had ik niet meteen de intentie om het boek Handelingen van kaft tot kaft te herlezen, maar misschien begin ik er toch eens aan, al is het maar om mezelf te overtuigen dat ik niet droom. Als je het boek openslaat, lees je volgende tekst:

Het eerste boek Teófilus, heb ik geschreven over al wat Jesus gedaan en geleerd heeft, van de aanvang af tot op de dag, dat Hij door den Heiligen Geest zijn opdracht gaf aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, en opgenomen werd. Door veel bewijzen had Hij hun getoond, dat Hij ook na zijn lijden nog leefde; veertig dagen lang was Hij hun verschenen, en had hun gesproken over het koninkrijk Gods. 

Hand 1:1-3

Zinsbegoocheling en romantisering dus, van kaft tot kaft? Of gewoon een verzameling van verhalen waar je de leukste uit kan pikken om eigen inzichten mee te stofferen? Sorry, maar met de beste wil van de wereld krijg je me niet op die golflengte.

Met alle respect voor deze twee deelnemers, die ongetwijfeld tot de meest geëngageerde, deugdzaamste, zachtaardigste, hulpvaardigste en liefste mensen uit onze Kerk en uit onze samenleving mogen gerekend worden, maar het geloof van hun generatie is zwak. We zitten deze maand liturgisch in de eindtijd en ik ben er zeker van dat hen door hun handelen de grootste goddelijke genade te beurt zal vallen, maar hun Kerk is maar een halve Kerk, want ze heeft geen geloof

Door twee millennia kerkgeschiedenis, theologie, doctrine en spiritutaliteit, opgebouwd met vallen en opstaan, weg te vagen uit het bewustzijn van de Kerk, kom je inderdaad uit op de prille christelijke levensidealen die we in het boek Handelingen zullen aantreffen, ontdaan van dogma’s, leerstellinge, liturgische regels en andere ‘overbodige ballast’. Zelfs zonder die stoorzenders echter blijft de confrontatie wezenlijk, want weet je, die eerste christenen, zij deden inderdaad veel goede werken, maar zij geloofden wél, en ze verkondigden hun geloof, en zij gaven hun leven voor dat geloof! 

blank

Nederlandse vertaling van Quaestiones 27 tot 43 uit de Prima Pars “over de Drievuldigheid” online!

Op de website summa.gelovenleren.net is een tweede set Nederlandse vertalingen toegevoegd van Sint Thomas’ Summa Theologiae. Quaestiones 27 tot 43 uit de Prima Pars behandelen de Heilige Drievuldigheid.

De Summa is droge kost, maar hier en daar tref je wel passages die het bezinnen waard zijn, bijvoorbeeld deze over de zending van de Heilige Geest en het inwonen in de mens:

Gezonden te worden komt toe aan een goddelijken Persoon doordat Hij in iemand een nieuwe bestaanswijze krijgt; gegeven te worden komt Hem toe, doordat iemand Hem bezit. Geen van beiden nu geschiedt tenzij door de heiligmakende genade. Er is immers een gewone wijze waarop God in alle dingen is door wezenheid, macht en tegenwoordigheid, zooals de oorzaak in de uitwerkselen die hare goedheid deelen. Boven deze gewone wijze bestaat er nog een bijzondere die aan het redelijk schepsel toekomt. Hierin immers is God aanwezig als het gekende in den kenner en het beminde in den minnaar. En daar het redelijk schepsel door zijn ken- en liefdedaad God zelf bereikt, zoo is God, door deze bijzondere wijze, niet slechts tegenwoordig in het schepsel, maar woont er in als in zijn tempel. Geen enkel uitwerksel dus, tenzij de heiligmakende genade, kan de voldoende reden zijn voor een nieuwe bestaanswijze van een goddelijken Persoon in het redelijk schepsel. De goddelijke Persoon wordt dus gezonden en komt voort in den tijd door de heiligmakende genade alleen. — Insgelijks alleen datgene wat wij vrijelijk kunnen gebruiken en genieten noemen wij ons bezit. Het vermogen nu om een goddelijken Persoon te genieten komt enkel van de heiligmakende genade. — Door de gave zelf van heiligmakende genade bezitten wij nochtans den Heiligen Geest en woont Hij in den mensch. Daarom wordt de Heilige Geest zelf geschonken en gezonden.

Iª q. 43 a. 3 co.

Laatst kwam ik Sint Thomas nog tegen op een onverwachte plaats. Father Brown is de hoofdrolspeler in de detectiveromans van G.K. Chesterton en ik las hoe hij de aartsschurk Flambeau, meesterlijk vermomd als collega-priester, ontmaskert door met hem in discussie te gaan over de theologie van Sint Thomas. De falsaris valt door de mand door zijn relativistische houding — zo kennen we er nog vandaag:

blank
Father Brown in discussie met aartsschurk Flambeau

De Summa is nu ook onderdeel van Alledaags Geloven, een website met bijhorende app die je dagelijks nieuwe voeding voor je geestelijk leven voorschotelt.

blank
Summa Theologiae op Alledaags Geloven

Denk je dat het nuttig is dat deze teksten online staan, overweeg dan een van de veertien overblijvende boekdelen te reviseren!