Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De tien geboden van ChatGPT

Ik kan er mijn hoofd niet rond krijgen hoe het mogelijk is dat een AI zoveel kennis zo efficiënt kan beheren en …

Verder lezen →

Vlaamse gelovigen worden beschermd tegen gebruik van Nederlands missaal

Sinds 8 oktober 2021 is het missaal voor de katholieke mis in het Nederlands online beschikbaar, op de portaalwebsite …

Verder lezen →

Nederlandse Prima Pars van de Summa in druk!

Al enkele jaren wordt met wisselende intensiteit gewerkt aan de website waarop de Nederlandse vertaling verschijnt van …

Verder lezen →

Lectionarium van de Tridentijnse Mis

De Tridentijnse Mis gebruikt andere schriftlezingen dan de gewone katholieke liturgie. Het is niet moeilijk op de …

Verder lezen →

Geen partij voor de conservatieve katholieke nationalist

Mag ik het even over politiek hebben? Binnenkort zijn er immers verkiezingen. Probleem: voor een conservatieve …

Verder lezen →

Misbruikslachtoffers begeleiden of kerken sluiten, wat zou je als bisschop het liefst doen?

Misbruikslachtoffers begeleiden en kerken sluiten, dat zijn de twee kerntaken van een begin-eenentwintigste-eeuwse …

Verder lezen →

Filippussen

Bij aanvang van de synode stelde Hendro Munsterman aan mgr. Lacroix een vraag en tweette: Women and indegenous people …

Verder lezen →

Onderscheiding en gehoorzaamheid, een pontificaal dilemma

De katholieke Kerk is in de wereldgeschiedenis een absoluut uniek instituut en dat heeft ze fundamenteel te danken aan …

Verder lezen →

Wat zijn de talenten van de parabel echt?

De parabel van de talenten is een intrigerend verhaal, omdat het zo ongerijmd is. Het verhaal is bekend bij jong en oud, …

Verder lezen →

Opnieuw geboren

In de bekende passage uit het evangelie van Johannes spreekt Jezus tegen Nikodemus de volgende mysterieuze woorden: …

Verder lezen →

Oudere artikels...