Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Aankondiging: Abdij van Postel organiseert van 21 tot 25 november 2022 de retraite 'Jezus als leidsman nemen'

Retraite voor priesters en religieuzen voor lekengelovigen, mannen en vrouwen.

Download de volledige aankondiging

Tijdens deze retraite is er tijd voor stilte en gebed. Dagelijks sluiten we aan bij de H. Mis en het getijdengebed van de abdijgemeenschap. Elke dag worden er twee inleidingen verzorgd rond het onderwerp:

Jezus als leidsman nemen

De wereld zegt dat je, om gelukkig te zijn, rijk, machtig, eeuwig jong en sterk, en bekend en succesvol moet zijn. Jezus werpt deze criteria omver en legt een profetische verklaring af – en dit is de profetische dimensie van heiligheid – de ware volheid van leven wordt bereikt door Hem te volgen, door zijn woord in praktijk te brengen.

Paus Franciscus, toespraak 1 november 2021