Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Aankondiging: Missiedag, Lofprijzing en Meditaties over Deuteronomium

Ik laat mijn blog graag gebruiken als kanaal om katholieke evenementen aan te kondigen. Voor komende maanden vroeg men me volgende activiteiten te vermelden:

  • Zondag 17 oktober Tongerlo, Missiedag door gemeenschap Zaden van het Woord, inschrijving via dit formulier
  • Zondag 24 oktober Tongerlo, Lofprijzing en Eucharistische Aanbidding door gemeenschap Zaden van het Woord
  • Maandag 22 tot vrijdag 26 november Postel, Retraite “Meditaties over het boek Deuteronomium” door de Abdij van Postel

missiedag

lofprijzing

deuteronomium

deuteronomium