Categorie: Blog

Verdeeldheid

“Meent gij, dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.”

Dat was Jezus aan het woord…

Jezus is de vredevorst, Hij moet dit gezegd hebben met een bijbedoeling! De verdeeldheid waarnaar Hij verwijst, moet op een of andere manier deel uitmaken van zijn plan voor vrede. De verdeeldheid die Hij brengt moet een nare, doch onvermijdelijke bijwerking zijn, een beproeving die een gevolg is van de tegenreactie van onze menselijke natuur op de blijde boodschap van het Koninkrijk. En Jezus wil ons waarschuwen.

Het is een beetje te gemakkelijk die verdeeldheid te situeren tussen diegenen die Christus volgen enerzijds en diegenen die Christus niet volgen anderzijds. Jezus situeert de verdeeldheid veel inniger. Tussen een vader en een zoon, tussen een dochter en haar moeder. 

Ik denk dat Hij het over de verdeeldheid moet hebben gehad, die een christen ervaart in zijn levenslange proces van bekering. Jezus vraagt zijn volgelingen radikale keuzes te maken, gedreven door het “vuur” van de liefde. De catechismus definieert de liefde als “de goddelijke deugd waardoor wij God boven alles beminnen, en onze naaste als onszelf uit liefde tot God.”  

De definitie geeft een verstild beeld van de volmaakte deugd, maar het vuur is een oncontroleerbare kracht. Zolang de deugd niet volmaakt is, woedt het vuur. Het verbindt en het scheidt, net als het chemische proces dat we ook vuur noemen.

Verdeeldheid is niet goed, maar verdeeldheid kan wel het teken zijn dat er iets goeds aan het gebeuren is. Eens we dat doorzien, komt er vrede.

Troetelbeertjes of The A-Team?

Dit weekend weer kennis gemaakt met de veelzijdigheid van de Kerk in Vlaanderen. Gisteren gingen we in Brugge naar de mis, in een witgekalkt, geheroriënteerd kerkgebouw, om samen met autochtone grijsaards braaf zittend op onze stoel te luisteren naar zoetsappig hertaalde misgebeden uit de “Vlaamse canon”. Het deed me denken aan een aflevering van de Troetelbeertjes

Vanmorgen terug thuis in de eigen parochie, waar door jong en oud uit Oost en West wordt rechtgestaan en geknield, aanbeden en meegebeden met onze Poolse en Indische priesters in hun gebrekkig Nederlands, maar wel volgens het missaal. Ongepoetst maar eerlijk. Als het me aan een jeugdserie zou moeten doen denken, was The A-Team geweest 🙂

I love it when a plan comes together!

En dan is er natuurlijk nog de buitengewone ritus. Die is enkel te vergelijken met het origineel…

Leer onze katholieke jeugd opnieuw dromen (vrij naar T. Francken)

“Leer onze jeugd opnieuw dromen” was de titel van de bevlogen 11-julitoespraak van Theo Francken over onderwijs (die er blijkbaar zelf van droomt ooit en nieuwe school op te richten). Hij pleit onomwonden voor een “nieuwe canon van de geschiedenis”, die “ongecompliceerd en op een positieve maar genuanceerde manier de leerlingen [met of zonder migratieherkomst] inwijdt in onze Vlaamse taal, cultuur én geschiedenis”. De school als identitair project moet ervoor zorgen dat de Vlaamse identiteit en cultuur richtinggevend en bepalend blijft in onze samenleving.

Ondanks het feit dat de ijking op “Vlaamse identiteit” eerder staatkundig dan cultureel ingegeven is (hij had beter over “Nederlandse identiteit” kunnen spreken of horresco referens over “Belgische identiteit”), deed de rede mijn hart opspringen. Hetzelfde effect zal ze niet gehad hebben in de Guimardstraat. De “katholieke dialoogschool” krijgt in dezelfde speech expliciete kritiek. Het uitblijven van felle respons heeft wellicht met de vakantieperiode te maken. Maar ook ikzelf ben bang niet warm te worden van Francken als hij verder zou uitwijden over de plaats van het godsdienstonderricht in zijn “excellent onderwijs”.

Even terug terzake. Als Francken pleit voor een “nieuwe canon van de geschiedenis”, moest ik meteen denken aan de benaming van de geschiedenisles in de tijd van onze (groot)ouders. Die heette “vaderlandse geschiedenis”. Niet alleen omdat ze—ook toen—een heel duidelijk identitair project belichaamde waarin de eigen natie centraal stond, maar tegelijk om praktisch het onderscheid te maken met de “gewijde geschiedenis”.

“Gewijde geschiedenis”, doet het je een belletje rinkelen? In de tijd van onze (groot)ouders was het een apart vak, maar nu is het al zo lang van het curriculum verdwenen, dat zelfs de naam slechts weinigen bekend klinkt. De gewijde geschiedenis was een onderdeel van de godsdienstles, waarin het Oude Testament centraal stond. Leerlingen bestudeerden de geschiedenis van het joodse volk, zoals die in de bijbel is neergeschreven, vanuit het perspectief van het christelijk geloof. 

Hoeveel bedenkingen roept deze constellatie niet op, ook in het licht van het pleidooi van Francken, die nochtans de laatste zal zijn om dit vak opnieuw in de canon op te nemen.

De gewijde geschiedenis was ook een “identitair” project dat werd belichaamd in een vak “geschiedenis”. Gelovig-zijn maakt minstens zoveel deel uit van iemands identiteit als het behoren tot een volk. Ergens in de jaren ’60 heeft de Kerk besloten dat samen met de catechismusles ook de les gewijde geschiedenis niet meer bij de tijd was. Dat is jammer, maar op zich nog ergens te kaderen. Waarom hebben de commissies die toen verantwoordelijk waren voor de leerplannen van het geschiedenisonderwijs, nagelaten die lacune in te vullen? Geschiedenisboeken springen naadloos over van de Egyptische beschaving naar de Griekse beschaving, alsof de joodse cultuur, die nog steeds met de mond beleden wordt als fundament van de onze, geen wetenschappelijk verantwoorde historische relevantie heeft. Die prille geschiedenis van het joodse volk is minstens zo relevant voor ons, als haar meest recentie geschiedenis, de holocaust, waarmee wel heel wat lessen gevuld worden. Waarom krijgen we alleen het laatste deel van het “plot” te horen?

De geschiedenis van het joodse volk toont ons in praktijk het langstlopende nog steeds overlevende identitaire project uit de menselijke geschiedenis! Louter als case-study, zou het perfect in Franckens canon inpassen. Ook vanuit christelijk geloofsstandpunt maakt de geschiedenis van het joodse volk een essentieel deel uit van onze eigen, gelovige identiteit.

Ik las een artikel getiteld “Rediscovering the ‘Plot’ of Sacred Scripture is Essential to Evangelization”, dat precies hetzelfde betoog voert. Onze christelijke identiteit, ons geloof dus, verliest alle betekenis en relevantie als het grote verhaal dat aan de grondslag ervan ligt, verdwijnt uit ons bewustzijn. Dat grote verhaal is niet meer of niet minder dan de “gewijde geschiedenis”, die nu uit de canon van ons godsdienstonderwijs is verdwenen. Dezelfde redenering ondersteunt mutatis mutandis Franckens pleidooi voor een doorstart van de “vaderlandse geschiedenis”.

Tenslotte was er vandaag het artikel in de Volkskrant over de identitaire bewegingen in Nederland en hun banden met het conservatief katholicisme. Uit bovenstaande bedenkingen meen ik wel te mogen afleiden dat de identitaire noden van onze naties en van onze Kerk heel veel parallellen vertonen. Het zijn volstrekt gelijkaardige projecten die oplossingen zoeken voor volstrekt gelijkaardige culturele manco’s. Niet zo verwonderlijk dus, dat dezelfde gezichten opduiken. Beide projecten zullen trouwens volstrekt gelijkaardige tegenstand oproepen. Ook bij de tegenstanders zal opvallen dat dezelfde gezichten opduiken.

Geen verrassing, lijkt me. De enige vraag is of het wijs is dat beide projecten zich organiseren in een gezamenlijke beweging. Het “plot” van de katholieke/christelijke identiteit en het “plot” van de Vlaamse/Nederlandse identiteit heeft heel wat overlappende verhaallijnen, maar de divergentie wordt de jongste tijd wel steeds groter…

Google vs de middeleeuwse kloosterbibliotheek

Mijn stiefvader ruimt af en toe zijn bibliotheek op en biedt de oude stukken aan door een mailtje te sturen naar vrienden en kennissen. Snelle reactie komt steevast van een zuster, die een selectie van zijn afgevoerde boeken in de kloosterbibliotheek wil opnemen. Hij mag die dan zelf gaan aanleveren. Uit nieuwsgierigheid vroeg hij eens of hij de bibliotheek zou mogen zien. Dat ging niet door, want de regels van het klooster laten dat niet toe. Ik vraag me dan af wat de zin van zo’n bibliotheek is. Tien- misschien wel honderdduizenden boeken die verzameld worden om slechts voor een handvol zusters toegankelijk te zijn! Het lijkt wel middeleeuws en stof voor een roman als De Naam van de Roos, maar in de eenentwintigste eeuw, jongens toch!? 

Misschien zijn die zusters echter nog de dwaasten niet. 

Voor ons, eenentwintigste-eeuwers, zit informatie niet langer in boeken, maar op het internet. Op internet is de distributie van informatie vrij en gratis. Je kan er alles vinden, door eenvoudigweg de zoekmachine te vertellen over welk onderwerp je iets wil lezen. Het internet, dat is Google. Ze beheren natuurlijk niet de inhoud van het internet, maar wel de toegang tot de inhoud. 

Project Veritas heeft onthuld dat de zoekmachine van Google op subtiele wijze je zoekopdrachten stuurt, bijvoorbeeld via de auto-completefunctie, die bij het intypen van een zoekopdracht “populaire” zoekoptermen voorstelt waarop andere mensen zogezegd zoeken. Dat kan je zien in een filmpje dat ze op YouTube publiceerden (maar dat door Google, dat YouTube runt, meteen werd gecensureerd). Google zou de zoektermen die ze voorstelt, filteren op basis van fairness tegenover minderheden in de samenleving. Ik ben blij dat er een filter is voorzien, want ik er worden ongetwijfeld veel vulgaire zoektermen weggehaald uit de auto-complete (behalve als het het LGBTQ-vulgariteiten zijn, dat zou immers dan weer niet fair zijn). Blijkbaar gaat het in praktijk echter net iets verder dan het wegfilteren van vulgariteit of extreem geweld en krijgt het gebeuren ook een politiek tintje. Google is niet de enige, zo zou Pinterest in de auto-complete de term “christian” (christelijk) expliciet weggefilterd hebben. Pijnlijk.

In de MSM (mainstream media) zal je hierover niet lezen. Misschien omdat het niet verifieerbare indianenverhalen zijn? Misschien omdat ze het zelf eigenlijk wel leuk vinden zo… zij doen immers precies hetzelfde met al hun fake news.

Voor de kritische gebruiker is dat voorlopig allemaal niet zo dramatisch als het wordt voorgesteld, want de informatie is natuurlijk nog altijd online en je vindt ze zonodig met een andere zoekmachine. Filmpjes die verdwijnen op YouTube, verschijnen wel op een andere videowebsite, maar natuurlijk niet met een even groot bereik. Als we dit fenomeen echter extrapoleren naar een dystopisch toekomstbeeld, zoals we dat kennen uit de roman 1984, komen we terecht in een wereld waar de enige echte bron van informatie veilig achter slot en grendel zit in de besloten kloosterbibliotheken waar mijn stiefvader zijn gelezen boeken aflevert. 

Een oude gsm gebruiken als camera voor webcam en live streaming – “Plan B”

Twee jaar geleden kreeg ik de suggestie om eens uit te zoeken of we de zondagsmis op onze parochie niet live zouden kunnen uitzenden via internet. Na een jaar bezinken, sudderen en experimenteren was het met Pasen 2018 eindelijk zo ver: mijn oude gsm en een wirwar aan kabeltjes volstonden om zonder veel moeite elke zondag de mis uit te zenden. De voornaamste onderdelen van de oplossing waren:

 • een oude gsm op een vaste opstelling in de kerk
 • 30m audiosnoer naar de versterker van de geluidsinstallatie
 • de apps TeamViewer Host en TeamViewer om de gsm vanop afstand te kunnen bedienen met mijn eigen gsm
 • de app Audio Visualizer om eenvoudig een soundcheck te doen alvorens de opname te starten
 • de app YouTube om de eucharistievieringen op voorhand in te plannen en om op het moment zelf de opname en live uitzending op te starten.

Dat liep bijna een jaar heel goed, totdat…

 1. Youtube (Google dus) van de ene dag op de ander besloot dat er met de mobiele app niet meer kan gestreamd worden als je geen 1000 abonnees in je kanaal hebt (wij hadden er op dat moment 12)
 2. TeamViewer even plots weigert te verbinden met de gsm, omdat ze denken dat ik de tool voor commerciele doeleinden gebruik en dus eerst een licentie moet aanschaffen.
 3. Proximus onze bandbreedte decimeert, omdat de kerkraad een probleem heeft met cash flow en de domiciliering van de laatste twee facturen niet doorgekomen was.

Probleem 3 was het snelst opgelost. Probleem 2 is intussen ook opgelost. Het volstaat blijkbaar een aanvraag te richten aan de mensen bij TeamViewer met een verklaring dat er geen commerciele activiteiten gemoeid zijn met het gebruik van hun tool. Na een kleine twee weken hebben ze mij terug toegang gegeven, maar intussen had ik al een alternatief, waarover meer. Probleem 1 is niet zomaar op te lossen. Ook daarvoor was een alternatief noodzakelijk.

Probleem 1: Youtube beperkt het gebruik van de mobiele app voor streaming

Het meest voor de hand liggende alternatief voor Youtube is Facebook. Daar kan je ook via de mobiele app live streamen. We willen echter een open platform. Niet iedereen heeft (gelukkig) een Facebookaccount. Op Youtube kan iedereen kijken, zonder zich te moeten aanmelden.

Na veel zoeken en experimenteren had ik mijn hoop gevestigd op Streamlabs. StreamLabs is een volledig platform voor opname, uitzending en publicatie van filmpjes met een hoop toeters en bellen waarvan ik nauwelijks iets snap, maar ze hebben ook een mobiele app, en die is wel gebruiksvriendelijk. Wat nog mooier is: met Streamlabs kan je uitzenden op Youtube! Ons kanaal zou dus gewoon kunnen blijven bestaan en iedereen zou nog steeds alle opnames kunnen blijven bekijken. Wat blijkt echter: Streamlabs werkt voor geluid uitsluitend met de ingebouwde microfoon van de gsm. Voor een grote ruimte met geluidsversterking is dat hopeloos. De verlengkabel naar de versterker ligt trouwens al gereed!

Conclusie: er is geen werkbaar alternatief om via Youtube te blijven uitzenden.

Dus verder op zoek. Je merkt al gauw dat livestreaming tegenwoordig vooral iets is van gamers en vloggers. Twitch bijvoorbeeld is een platform waar je ongeveer hetzelfde kan doen als op Youtube. Erg welkom zijn kerkdiensten echter niet op dit platform!

Periscope up!

Periscope blijkt uiteindelijk het platform dat aan al onze vereisten voldoet:

 • live streaming en opname om achteraf te bekijken
 • toegankelijk voor iedereen om te kijken, je moet geen speciaal account hebben
 • gratis: geen tools met betalende licenties, geen dure apparatuur
 • geluid via externe geluidsbron
 • eenvoudige workflow: het opstarten en afsluiten van de opnames moet op een paar minuten te regelen zijn, via afstandsbediening, zonder de vaste opstelling te moeten verbreken

Ik zie twee nadelen tegenover Youtube:

 • je zit niet meer op een Google-platform, dus als je wil dat mensen je vinden via de zoekmachine, zal je ook werk moeten maken van een eigen website
 • je kan geen evenementen op voorhand inplannen

Periscope is een dienst van Twitter, dus je vindt nu de parochie van het Heilig Hart van Jezus op Periscope en op Twitter.

Videokanaal op Periscope

Om op de hoogte te blijven van de uitzendingen, kan je onze parochie volgen op Twitter.

Wat we nu met ons Youtubekanaal gaan doen, is niet duidelijk. De oude uitzendingen blijven online, evenals de timelapse-video met geluidsfragmenten uit onze liturgie.

Op de website of op facebook zullen vanaf nu links naar de nieuwe uitzendingen via Periscope verschijnen.

Probleem 2: Teamviewer blokkeert het account omdat ze commerciële activiteiten vermoeden

Zoals gezegd, is het probleem intussen opgelost door Teamviewer een mailtje te sturen met een verantwoording van het gebruik. Intussen had ik reeds enige prospectie gedaan naar alternatieven. AirDroid is een valabel alternatief (met AirMirror op de “afstandsbediening”), maar alleen als je camera-gsm “root”-toegang heeft. Da’s een vorm van hacking waarmee je niet alleen de garantie op je toestel verliest, maar het in het ergste geval kan herleiden tot een leuke presse-papier. Mij is het gelukt, maar ik ben er wel een avondje mee zoet geweest.

Alle onderdelen op een rijtje gezet:

Apps

Periscope - Live Video
Periscope - Live Video
Developer: Twitter, Inc.
Price: Free+
Sound Meter
Sound Meter
Developer: Abc Apps
Price: Free
AirDroid: Remote access & File
AirDroid: Remote access & File
TeamViewer Host
TeamViewer Host
Developer: TeamViewer
Price: Free
TeamViewer for Remote Control
TeamViewer for Remote Control
Developer: TeamViewer
Price: Free
Automate
Automate
Developer: LlamaLab
Price: Free+

Materiaal

Zo ziet een scriptje op Automate eruit, dat voor de registratie van de webcambeelden zorgt: