Categorie: Verhalen

Het bezoek van Antonius aan Paulus

Vandaag sloten we in onze cursus mystieke literatuur het hoofdstuk van de cisterciënzerauteurs af met enkele zijsprongetjes in de kerkelijke geschiedenis. We lazen ook het fantastische en soms ook hilarische verhaal dat Sint Hiëronymus optekende van de ontmoeting tussen de heilige kluizenaars Antonius en Paulus. Het verhaal maakt deel uit van de vita van Paulus van Thebe en ik vond het terug op de website Adolphus, die een quasi eindeloos archief bevat van allerhande materiaal: vitae, boeken, kunst, toneel, films,… dat van ver of nabij te maken heeft met de vroege christelijke asceten. Zeker het doorsnuisteren waard! [2018-01-15 de website Adolphus is niet meer online, maar het verhaal van het bezoek van Antonius aan Paulus is ook te vinden op heiligen.net, evenwel zonder vermelding van de mythische wezens]

Read More

De Zoon

Een rijke man en zijn zoon hadden een grote verzameling bijeengebracht van zeldzame kunstwerken. Ze hadden alles, van Picasso to Rubens. Wanneer ze samen waren, zaten ze vaak de kunstwerken te bewonderen. Er brak echter oorlog uit, en de zoon werd gemobilizeerd.

Hij was erg moedig en sneuvelde in de strijd terwijl hij een andere soldaat probeerde te redden. Zijn vader werd op de hoogte gebracht en had veel verdriet over het verlies van zijn enige zoon.

Read More

blank

Een stille preek

Ik heb me voorgenomen een nieuwe categorie artikels te beginnen op mijn blog: verhalen. Ik merk dat ons Nederlands taalgebied nogal arm is aan vrome niet-bijbelse verhalen. Het is een moeilijk genre. Ofwel zijn de verhalen te zeemzoeterig, ofwel te moraliserend, ofwel te esoterisch. Persoonlijke smaken kunnen verschillen, maar niet elk verhaal met een diepere boodschap is geschikt voor de katholieke geloofsontwikkeling.

Zelf ben ik geen verhalenschrijver, maar ik heb wel gemerkt dat het aanbod in het Engels aanzienlijk ruimer is dan in het Nederlands. Daarom zal ik trachten een aantal waardevolle verhalen te vertalen en hier te publiceren. Verwacht geen literatuur van hoog niveau, maar slechts enkele korte stukjes “tot lering en vermaak van vrome zielen”.

Read More