Tag: mis

LIVESTREAMMASSSOUNDSCAPE – een artistieke interpretatie van 12 live uitgezonden eucharistievieringen 

Tijdens de coronacrisis zijn alle missen opgeschort. De Kerk volgt voetstoots alle maatregelen die door de burgerlijke overheden worden genomen. Nochtans geeft ze daarmee een sterk wapen uit handen. De eucharistie is immers het krachtigste gebed dat de Kerk heeft. Waarom priesters niet verzocht worden (en in Vlaanderen eerder ontmoedigd worden) allemaal de mis te blijven opdragen, die zoveel mogelijk te streamen, om zo de gebedsintenties van hun parochianen met de hoogste dringendheid tot bij God te brengen, is mij een groot raadsel. Het lijkt alsof de Belgische bisschoppen een lock-down in de Hemel hebben opgelegd.

Alles opgeteld echter, zijn er gelukkig (met name in Nederland) nog heel wat kerken of kapellen waar het heilig misoffer voor ons heil dagelijks wordt opgedragen en waarvan we via livestream getuige kunnen zijn. 

Het multimediale aspect van zo’n livestream opent perspectieven voor creatieve benaderingen. Daaraan heb ik me gewaagd, in het grootste respect voor de heilige handelingen en teksten, maar hopend dat ook de bewerking een meditatieve ruimte schept waarin plaats is voor God. 

Concreet heb ik vorige donderdag een dozijn livestreams gedownload, sommige met video en audio, van andere enkel de klank. Die tracks heb ik samengevoegd en gesynchroniseerd, met de consecratie als gemeenschappelijk ijkpunt op de tijdschaal. 

De consecratie is het hoogtepunt van de liturgie. Als je erover nadenkt wat er precies gebeurt op dat ogenblik, besef je dat de grenzen van tijd en ruimte vervagen. Het offer van de mis is geen losstaande gebeurtenis, het is geen symbolische herinnering aan een gebeurtenis, noch een herhaling van iets, nee, waar we getuige van zijn, wat we zelf ervaren, is het sterven van Christus aan het kruis op de berg Golgotha nabij Jeruzalem, omstreeks het jaar 33 van onze tijdrekening. We zijn getuige van dat offer doorheen de grenzen van tijd en ruimte. Elke eucharistie, in eender welke kerk over de ganse wereld, op eender welk tijdstip, is een venster op dat ene, singuliere moment van Verlossing. Tegelijk zijn we, over diezelfde grenzen van tijd en ruimte heen, verbonden met alle gelovigen die ooit, ergens, een eucharistie mee beleven/beleefd hebben/zullen beleven.

Daarom komen dus in het filmpje alle tracks samen op precies dat moment! Wanneer ik mijn eigen compilatie voor de eerste keer bekeken, was dat een kippenvelmoment.

Het beeld is in de montage slechts bijkomstig. Wat ik vooral heb willen bereiken is het creëren van een soundscape, een landschap van geluid. De compilatie bevat missen volgens de gewone en volgens de buitengewone vorm van de liturgie, in verschillende talen, die door mekaar of langs mekaar aan het woord komen. Eerder dan de teksten te beluisteren of te begrijpen, is het de bedoeling dat je tot rust kan komen in het geroezemoes.

Eigenlijk mag je jezelf even God wanen als je de LIVESTREAMMASSSOUNDSCAPE beluistert, want zo moet het voor God klinken, als wij hier beneden in zoveel kerken allemaal door mekaar heen de eucharistie vieren en onze gebeden tot Hem richten. Maar tijdens de consecratie vallen al onze gebeden samen en staan we aan de zijde van de Vader, voor wie er geen voor en na is, die aanschouwt hoe zijn Zoon moet sterven aan het Kruis. 

Dit is een lijstje van de missen die zijn verwerkt in de video:

Beelden en geluid:

 • Ariënsinstituut (Utrecht, NL)
 • Casa Santa Marta (Vatikaan)
 • FSSPX Kapel van het Allerheiligste Sacrament (Antwerpen, B)
 • Maria-Geboortekerk (Nijmegen, NL)
 • Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen, B)
 • Sint-Bavokathedraal (Haarlem, NL)
 • Sint-Maurusparochie (Holsbeek, B)
 • Sint-Willibrordusparochie (Lisse, NL)

Enkel geluid:

 • FSSP Fribourg (Zwitserland)
 • FSSP Guadalajagara (Mexico)
 • FSSP Los Angeles (VS)
 • FSSP Warrington (VK)
 • Louis Vierne: Messe Solennelle, Opus 16 (A recreation of a Traditional Latin Mass at Saint-Sulpice, Sunday of the Resurrection)

Behalve de laatste, zijn het allemaal livestreams uitgezonden op donderdag 26 maart 2020.

Wens je zelf een mis, opgedragen achter gesloten deuren, live te volgen of later te bekijken, bezoek volgende pagina’s:

Aanbidding, biechtgelegenheid en Tridentijnse missen

Ergens terug in 2014 kwam ik op het idee om een website te maken waar je gemakkelijk zou kunnen opzoeken waar en wanneer je naar de mis kan gaan. Die data zijn allemaal beschikbaar op de regionale pagina’s van Kerk en Leven, maar niet publiek toegankelijk. Zelfs abonnees moeten het stellen met de papieren versie, die zich beperkt tot de kerken vlak in de buurt. 

Die website werd MapTiming. Het is een generiek platform waar je plaats, datum en tijd van (weerkerende) events kan invoeren en visualiseren op een landkaart. Toendertijd was er nog de oude website van Kerknet, die de uren van de normale zondagsmissen publiceerde voor gans Vlaanderen. Die heb ik vlak voor het verdwijnen van de oude website geplunderd en op MapTiming gezet. Intussen zijn die data hopeloos verouderd. Actuele gegevens komen met mondjesmaat beschikbaar op de nieuwe website van Kerknet (en zijn niet half zo overzichtelijk ;-).

MapTiming was oorspronkelijk gebaseerd op Google Fusion Tables, een soort van database waarmee je gemakkelijk visualisatie op een landkaart kon aanbieden. Google heeft besloten de stekker uit dat project te trekken. De voorbije maanden is de back-end van MapTiming herwerkt om gebruik te maken van Google Datastore

De data van de zondagsmissen van het oude Kerknet zijn niet mee gemigreerd. MapTiming concentreert zich nu op drie katholieke niches:

Aanbidding: https://adoremus.maptiming.com/50.845514,4.358497,9z,782px/all

Adoremus – eucharistische aanbidding in Vlaanderen

Biechtgelegenheid: https://naar-de-mis.maptiming.com/51.715703,4.627662,8z,782px/all/biecht

blank
Biechtgelegenheid in Vlaanderen en Nederland

Tridentijnse missen: https://naar-de-mis.maptiming.com/51.113546,4.152503,9z,782px/all/eucharistie

blank
Tridentijnse missen (“buitengewone ritus”) in Vlaanderen

Heb je nieuwe gegevens voor deze kaarten, moeten er aanpassingen gebeuren of wil je zelf een heel nieuwe kaart aanmaken en onderhouden, contacteer info@maptiming.com ! Experimenteren met MapTiming kan je op de testkaart test.maptiming.com.

blank

Geschenkendoos voor kerkverlaters, en meer out-of-the-box

Onze pastoor riep ons vorige week nog op dat iedereen in de kerk de volgende week een extra persoon moest uitnodigen om mee naar de mis te komen, zodat onze gemeenschap kan groeien.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Soms moet je echter out of the box denken. Dat heeft Dominick gedaan, een zeventienjarige scholier, en wel letterlijk: hij heeft een cadeaubox gemaakt.

blank
De “Catholic Juice” cadeaubox voor kerkverlaters

De mini-onderneming die hij voor school moest opzetten heeft hij Catholic Juice genoemd en ze produceert en verdeelt geschenkdozen voor kerkverlaters. Ken je iemand die je een handreiking wil geven om opnieuw het geloof te beleven, dan kan je die een doos opsturen met daarin een setje kennismakingsmateriaal. De cadeaubox bevat ludieke attributen in, bijvoorbeeld chocoladerepen met motiverende opschriften, maar ook heel praktische hulpmiddelen: een evangelie, een kruisbeeld, een rozenkrans en een visitekaartje met de mistijden van nabije parochies.

Als concept vind ik dit geweldig. Niet omdat ik de illusie koester dat zo’n cadeauboxenproject echt van de grond zal komen of een geweldig effect zal hebben. Wel omdat het ideeën aanreikt om zelf te evangeliseren door anderen kleine zetjes te geven. Ik kan me best voorstellen dat veel randkerkelijken rondlopen met het gevoel “ik zou eigenlijk nog wel eens naar de mis willen gaan”, maar er om duizend-en-een redenen nooit toe komen, al is het maar omdat ze niet weten waarheen. Dat wordt er niet gemakkelijker op wanneer er in veel parochiekerken niet elke zondag een eucharistie is. Als buitenstaander is het moeilijk die informatie terug te vinden (een nood die ik op mijn blog al heel vaak heb aangekaart en die websites als kerknet.be slechts met mondjesmaat lenigen).

Gelovigen moeten vertegenwoordigers zijn van hun kerk. Dat kan gewoon door mensen aan te spreken of—wie weet—met zo’n cadeaubox, maar er zijn nog manieren te bedenken, die vanuit een bisdom gefaciliteerd zouden kunnen worden.

Kerk & Leven, dat heel wat parochianen in Vlaanderen bereikt, zou jaarlijks als centerfold een wervende raamaffiche kunnen drukken met daarop specifieke praktische informatie per parochie (of federatie) en de slogen “Ik kom hier elke zondag naar de mis”. Je ziet genoeg mensen die dat soort affiches uithangen, voor de scouts, voor een school, voor een of andere politieke actie, maar zelden voor een parochie. De Kerk heeft de kans maar voor het grijpen het straatbeeld in Vlaanderen te bepalen!

Kerknet zou haar database met gebruikers- en parochieinformatie kunnen gebruiken om op geautomatiseerde wijze gepersonaliseerd digitaal promotiemateriaal aan te bieden via hun website, dat met een eenvoudige klik door de lezers verspreid kan worden via hun sociale-mediakanalen of dat ze kunnen gebruiken als banner onder hun email.

Mits een beetje programmeerwerk kan je voor elke parochie automatisch een gepersonaliseerde affiche opmaken. De adresgegevens en mistijden haal je van de vieringendatabank van Kerknet, een foto van de kerk haal je van Kerken in Vlaanderen en een plattegrond laat je renderen door Google Maps. Varieer een beetje met illustraties en achtergronden en de affiches worden collector items. Voor de parochianen die zo’n affiche achter hun raam hangen, voeg je de instructie toe dat ze met een stift op het kaartje de kortste weg van hun huis naar de kerk kunnen aanduiden 🙂 Dat zou dus allemaal zomaar kunnen, en zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien:

blank
Parochiale raamaffiche
blank
Banner die parochianen op hun emails of sociale-mediaprofielen kunnen aanbrengen

In afwachting wens ik Dominick in elk geval veel succes met zijn mini-onderneming!