Tag: theologiae

Illustraties bij de Summa

“De Elementen” handelt over meetkunde, dus de teksten van Euclides’ werk gaan vanouds vergezeld van de nodige illustraties. Dat maakt deels de charme uit van het werk dat Byrne presteerde. Omdat de website met de Nederlandse vertaling van de Summa Theologiae van Thomas van Aquino zich daarop volledig ent en om niet te resulteren in een website die enkel tekst bevat, ben ik teruggevallen op een random svg generator die ik op het web vond. Elk artikel krijgt zo toch een eigen, ietwat abstracte, illustratie om het geheel te verluchtigen, die—weerom dankzij het toeval—opgebouwd is uit driehoeken, net zoals de meeste van Euclides’ illustraties. De driehoek is theologisch het symbool van de Heilige Drievuldigheid, dus dat komt mooi uit!

IBM is not “International Busa Machines”

Tijdens mijn zoektocht naar een versie van de Summa in het Latijn in een structured text-formaat kwam ik terecht op de website van het Index Thomisticus Treebank Project. Het is een academische aangelegenheid waar linguisten de teksten van de werken van Thomas, in het Latijn, gebruiken als oefenveld voor een “morphosyntactische” analyse, zeg maar zinsontleding voor gevorderden. Het project is in de tweede helft van de jaren ’40 aangevat door een zekere pater Busa sj, die de analyses met de hand uitvoerde op een kaartensysteem dat tienduizenden fiches telde. Later zou hij ondersteuning krijgen van IBM om zijn project te automatiseren op enkele van die reusachtige computers van die tijd en de toenmalige directeur van IBM gaf hem alle krediet, “zolang hij IBM niet veranderde in International Busa Machines“.

Het project loopt nog steeds verder en aan de analytische ontleding van de teksten wordt vandaag een “tectogrammatische” laag toegevoegd die ook de semantiek van de woorden inventariseert en modelleert in boomdiagrammen. Geen idee waar het precies toe leidt, maar binnenkort kunnen we ongetwijfeld Thomas’ gedachten lezen op de computer! Als je merkt hoezeer de redeneringen van Sint Thomas telkens opgebouwd zijn volgens hetzelfde vaste patroon en gebruik makende van welafgebakende begrippen, zou je nog gaan denken dat het omgekeerde proces heeft plaatsgevonden: dat de redeneringen eerst abstract gemodelleerd zijn en dan door een spraakcomputer omgezet in taal…

Morfosyntactische analyse van een stukje uit de Summa Theologiae