Gods aandachtsboog

Dat de eerste lezing en het evangelie van vandaag, de tweede zondag van de vasten, met mekaar in verband staan, zal niemand ontgaan zijn. Toch zijn beide gebeurtenissen honderden, misschien meer dan duizend (ik heb eigenlijk geen idee) jaar van mekaar gescheiden.

Als het gaat over Gods heilsplan, filosofeer ik graag over de rol die het concept tijd daarin speelt, en over hoe die voor God helemaal anders loopt dan voor ons. Ik stel me dan voor dat voor God beide gebeurtenissen, de beproeving van Abraham om te zien of hij bereid zou zijn zijn enige zoon te offeren en de bereidheid van God om zelf zijn enige Zoon te offeren, eigenlijk plaatsgrijpen als waren het twee aspecten van een singuliere gedachte. “Als jij, mens, bereid bent om Mij jouw zoon te offeren, wil ik dat offer niet aanvaarden, maar ben Ik ook bereid om mijn Zoon te offeren voor jou.” Één gedachte in Gods geest, die in een fractie van een seconde te bevatten is, die in de geschiedenis van de mensheid duizend jaar overspant.

Tegelijk zie ik dan ook hoe voor God mijn leven, gemeten in de tijd nog geen fractie van de eeuwigheid, evenveel aandacht krijgt als het ganse verlossingswerk van de mensheid. In mijn leven speelt het verlossingswerk zich opnieuw af of beter gezegd: ik neem deel aan hetzelfde verlossingswerk en dat gebeuren krijgt van God zijn volle aandacht. Misschien eist dat rommelig leven van mij, met dat telkens opnieuw ten val komen en bekeren, nog wel de meeste aandacht op. Het lijkt me in elk geval veel complexer te zijn dan een singuliere gedachte!

Verwante berichten

Bijbelgetrouwe toneelstukjes Nog maar enkele weken te gaan in de Vasten, en de goede Week begint. Palmzondag is de mis met het lange evangelie. De sobere dramatisering van het Lijdensverhaal in drie rollen, die het Missaal voorziet, is niet meteen de meest aangrijpende, maar als...
Simpele dienstmaagd In onze kerk werd vorige zondag Lichtmis gevierd, en lazen we dus de lofzang van Simeon. Niet alleen Simeons lofzang, maar ook zijn waarschuwingen aan het adres van Maria, optioneel in het lectionarium, werden gelezen. Eigenlijk hoort die lezing natu...
Was Zacharias doof? Je mag een bijbeltekst voor de duizendste keer herlezen, er kunnen nog altijd nieuwe eigenaardigheden opduiken. Dat had ik met het verhaal van de geboorte van Johannes de Doper, dat in het evangelie van Lucas wordt verhaald, als onderdeel van het ver...

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *