ROX komt eraan!

Vanvond las ik met de dochter even een stukje uit het evangelie voor volgende zondag, dat luidt:

Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte. Het woord dat jullie horen, is echter niet mijn woord, maar dat van de vader die Mij gezonden heeft. Dat is het wat Ik jullie te zeggen had, nu Ik nog bij jullie ben. De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb. (Jh 14:24-26)

 

Ik legde uit wat hier gebeurt. Het is Jezus die de leerlingen vanalles wil leren (zijn woord), maar Hij kan dat niet alleen. Hij heeft de Vader nodig, omdat het woord eigenlijk van de Vader komt. De Vader heeft dan weer Jezus nodig, want die zendt Hem. Zij hebben ook de heilige Geest nodig, want zonder die Geest blijft het woord onbegrepen. Zo werkt de Heilige Drie-eenheid dus. Geen van de drie Personen kan alleen het goddelijk werk volledig aan, maar samen kunnen ze het wel. Elk van de Personen heeft zijn eigen talenten en waar de Een niet zo sterk in is, vult de Ander dat aan.

“Dat is net als ROX!”, kreeg ik terstond te horen. Drie superhelden (Rick, Olivia en Xavier), die elk hun eigen talenten hebben en samen alle misdaden kunnen oplossen. Ik had er niks meer aan toe te voegen…

GOD komt eraan!
GOD komt eraan!

Verwante berichten

Katholiek kleurboek In de boekhandel heeft u het al gemerkt: kleurboeken zijn er niet langer alleen voor kinderen. Ook volwassenen blijken graag te kleuren als tijdverdrijf. Dat kan aardig mooie resultaten opleveren, maar zou het niet nog mooier zijn als zo'n kunstwerkj...
Tastbaar geloof In de lezing van vorige zondag was er een vrouw die lijdt aan ongeneeslijke bloedvloeiingen. Zij bevindt zich in een menigte die om Jezus heen zwermt en wordt plotseling door Jezus' kracht, en omwille van haar geloof, genezen, juist op het moment dat...
Was Zacharias doof? Je mag een bijbeltekst voor de duizendste keer herlezen, er kunnen nog altijd nieuwe eigenaardigheden opduiken. Dat had ik met het verhaal van de geboorte van Johannes de Doper, dat in het evangelie van Lucas wordt verhaald, als onderdeel van het ver...

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *