Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Christus Rex

Louis-Marie Grignion de Montfort

Door de Allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen; door haar ook moet Hij in de wereld regeren.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)