Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De Allerhoogste zal immers met zijn heilige Moeder grote heiligen moeten verwekken

Zoëven zei ik, dat dit alles vooral op het einde van de wereld zal plaatsgrijpen, en wel spoedig. De Allerhoogste zal immers met zijn heilige Moeder grote heiligen moeten verwekken, die het merendeel van de anderen in heiligheid zullen overtreffen, zoals de forse ceders van de Libanon uitsteken boven lage heesters. Aldus werd geopenbaard aan een vrome ziel, wier leven door De Renty is opgetekend.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)