Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Deze devotie bestaat in een volledige, overgave van zichzelf aan de allerheiligste Maagd

Deze devotie bestaat dus in een volledige, overgave van zichzelf aan de allerheiligste Maagd om door haar geheel en al aan Jezus Christus toe te behoren.

Wij moeten haar geven:

  1. ons lichaam met al zijn zintuigen en ledematen;

  2. onze ziel met al haar vermogens;

  3. onze uitwendige goederen, ons aards bezit, zowel heden als in de toekomst;

  4. onze inwendige en geestelijke goederen, namelijk onze verdiensten en deugden, onze verleden, tegenwoordige en toekomstige goede werken. Kortom, wij moeten Maria alles geven wat wij bezitten in de orde van de natuur en van de genade, evenals al datgene wat wij later in de orde van de natuur, van de genade en van de glorie nog zullen ontvangen. En dit alles zonder enig voorbehoud, nog niet van een cent, een haar of van de geringste goede daad; en wel voor alle eeuwigheid. Ook moeten wij het Maria schenken zonder enige aanspraak of hoop op een andere beloning voor onze offergave en dienstbaarheid dan de eer, door en in haar aan Jezus Christus te behoren. En dat, zelfs al was deze beminnelijke Meesteres niet, wat zij in werkelijkheid altijd is, de meest vrijgevige en dankbare van alle schepselen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)