Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


EERSTE OEFENING Voorbereiding tot de toewijding aan Jezus door Maria

Wie deze bijzondere devotie wil gaan beoefenen, ze is niet als broederschap opgericht – ofschoon dit wenselijk zou zijn – moet zich eerst minstens gedurende twaalf dagen van de wereldse geest ontdoen; want die is in strijd met de geest van Jezus Christus. Ik heb hierover gesproken in het eerste deel van deze Voorbereiding op het Rijk van Jezus Christus. Vervolgens dient hij drie weken te besteden om zich door de allerheiligste Maagd met de Geest van Jezus Christus te vervullen. Men kan daarbij als volgt te werk gaan:

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)