Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Esau en de verworpelingen

Alvorens deze zo treffende geschiedenis uit te leggen, wil ik opmerken, dat volgens alle vaders en exegeten Jakob de voorafbeelding is van Jezus Christus en de uitverkorenen, terwijl Esau het is van de verworpelingen. Het is voldoende hun beider daden en gedragingen te bestuderen om hiervan overtuigd te raken.

  1. Esau, de oudste, was sterk en fors gebouwd. Hij was een handig boogschutter en een bedreven jager.

  2. Hij bleef bijna nooit thuis. Vertrouwend op eigen kracht en behendigheid werkte hij enkel buiten.

  3. Hij bekommerde zich weinig om de gunst van zijn moeder Rebekka; hij deed daar niets voor.

  4. Hij was zo gulzig en op eten gesteld, dat hij zijn eerstgeboorterecht voor een bord linzen verkocht.

  5. Hij was, evenals Kaïn, vol nijd tegen zijn broer Jakob. Hij vervolgde hem tot het uiterste.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)