Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Inwendige Oefeningen

Tot zover de uitwendige praktijken, die men, voorzover ieders staat en omstandigheden het toelaten, niet uit nalatigheid of minachting achterwege moet laten. Nu zullen we inwendige praktijken gaan bespreken. Deze zijn waarlijk heiligend voor allen, die door de heilige Geest tot een hoge volmaaktheid worden geroepen.

In het kort komen ze hierop neer, dat men al zijn handelingen verricht DOOR MARIA, MET MARIA, IN MARIA EN VOOR MARIA; met als uiteindelijk doel, alles volmaakt te doen DOOR JEZUS CHRISTUS, MET JEZUS CHRISTUS, IN JEZUS EN VOOR JEZUS.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)