Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Kenmerken van de ware Godsvrucht tot de H. Maagd

Aldus hebben wij de onechte devoties tot de heilige Maagd ontmaskerd en veroordeeld. Nu moeten wij in het kort de echte Mariaverering omschrijven. Deze is:

  1. innerlijk,

  2. teder,

  3. heilig,

  4. standvastig,

  5. belangeloos.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)