Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Nog heeft men Maria niet genoegd geloofd

Toch moeten wij naar waarheid met de heiligen zeggen: DE MARIA NUNQUAM SATIS: men heeft Maria nog niet genoeg geloofd, verheven, geëerd en gediend. Zij verdient nog meer lofprijzingen, eerbewijzen, liefde en dienstbetoon.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)