Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Schijnheiligen bedekken hun zonden en slechte gewoonten met de mantel van de getrouwe Maagd

Er zijn nog andere onechte vereerders van de heilige Maagd, namelijk de schijnheiligen. Deze bedekken hun zonden en slechte gewoonten met de mantel van de getrouwe Maagd, om zo voor de buitenwereld door te gaan voor wat ze niet zijn.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)