Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Verschillende oefeningen van ware godsvrucht tot Maria

Er bestaan verschillende inwendige praktijken van de ware devotie tot de allerheiligste Maagd.

Hier volgen, in het kort, de voornaamste:

  1. haar met de hoogste heiligencultus eren als de waardige moeder Gods, met andere woorden haar boven alle andere heiligen hoogschatten en vereren als het meesterwerk van de genade en de eerste na Jezus Christus, waarlijk God en waarlijk mens;

  2. haar deugden, voorrechten en daden overwegen;

  3. haar grootheid bewonderen;

  4. haar zijn liefde bewijzen, haar loven en danken;

  5. haar innig aanroepen;

  6. zich aan haar opdragen en met haar verenigen;

  7. alles doen om haar aangenaam te zijn;

  8. al zijn handelingen beginnen, voortzetten en voltooien door haar, in haar, met haar en voor haar om ze aldus te verrichten door Jezus Christus, in Jezus Christus, met Jezus Christus en voor Jezus Christus, ons laatste doel. Op deze laatste oefening zullen we naderhand uitvoeriger terugkomen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)