Zangcultuur

Trots bracht Toon de kaft mee van school met de liedjes die hij dit jaar van de zangjuf had geleerd. Dertig liedjes in een eerste leerjaar, is niet min. Ik heb echter niet de indruk dat de zangcultuur van mijn zoon er veel baat bij heeft gehad. De juf is vergeten dat zangcultuur slechts gedijt als je samen met anderen kan zingen en ze heeft een heel repertoire mooie liedjes bijeengezocht, die op zich heel aardig zijn en ongetwijfeld van grote muziek-pedagogische vernuftigheid getuigen, maar het grote nadeel hebben dat ze nieuw zijn. Ik kan me best voorstellen dat de muziekjuf het niet hoog opheeft met de liedjes die ze zelf op school heeft geleerd, maar dat zijn wel de liederen die de ouders en grootouders van haar leerlingen misschien ook kennen vanuit hun jeugd, de mensen dus met wie haar leerlingen het meest in contact komen.
Zeker de generatie van de grootouders, die net op het randje van de rock-cultuur balanceert, is nog opgegroeid met een echte Vlaamse samenzangcultuur en zou die perfect op hun kleinkinderen kunnen overdragen, mochten ze vanuit de school enige aanknopingspunten aangereikt krijgen. Quod non.

Liedjesboeken van mijn grootouders (en eentje van mezelf)

En neen, dat hoeven daarom niet per se allemaal katholieke en Vlaamse strijdliederen te zijn, hoewel die geen minachting verdienen. In het kader van de her-katholicisering van het katholiek onderwijs past in de godsdiensles een ferme scheut katechese, in het schoolritme past tijd en ruimte voor gebed en bezinning, en waarom zou in de muziekles geen vroom liedjesboek passen? Zei ik liedjesboek? -sorry, juf, dat gaat natuurlijk niet, we gaan toch geen liedjesboeken uitgeven met vrome liedjes uit grootvaders tijd!

Tja, weer een gemiste kans in de onderwijssector, waar alles dwangmatig vernieuwd en veranderd wordt, ten koste van… het onderwijs.

 

Vooruit! Ten strijd!

Vooruit! Ten strijd! ’t is Kerketijd!
De Paus ons roept te wapen!
Door ’t stormgeweld ter steenrots snelt
een keur van Pinksterknapen!
Vooruit! Vooruit! In ’t perk, rond Paus en Kerk!
Vooruit! Vooruit! Wie volgt de Pinksterknapen?

(Wij zingen ’n nieuw Lied, Caritas Studenten/KSA Oost-Vlaanderen, 1936, ex libris Cyriel Houben)

Verwante berichten

Overvallen door het nieuwe Onze Vader Vorige zondag namen we deel aan de eerste Famcat-viering van het nieuwe werkjaar. Dan zijn alle kinderen die volgend jaar hun eerste communie of hun vormsel ontvangen, voor de eerste keer uitgenodigd. Hals over kop, maar zeer terecht, werd er beslist...
De schooldag begint met gebed De Thomaswebsite (www.godsdienstonderwijs.be) heeft een rubriekje "Gebedenboek" waarin voor elke schooldag van het schooljaar 2016-2017 een kort gebeds- of bezinningstekst wordt aangeboden. Inspiratie voor leerkracht en leerlingen op de katholieke sc...
Katholiek Kwartetten met online kwis Je hebt al enkele kaartensets uit Katholiek Kwartetten zien passeren op dit blog. Wist je dat dit spel ook een online spelvariant heeft? Die maakt het spel inhoudelijker, want of je een kwartet scoort hangt nu af van het lot of van jouw kennis van he...

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *