Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


ZESDE BEWEEGREDEN: Deze godsvrucht brengt een groote inwendige vrijheid voort

Wie deze devotie trouw beoefent, ontvangt een grote inwendige vrijheid, de vrijheid namelijk van de kinderen Gods. Omdat wij ons tot slaaf maken van Jezus Christus en ons als zodanig geheel aan Hem toewijden, beloont de goede Meester deze gevangenschap uit liefde aldus:

  1. Hij bevrijdt de ziel van alle angstvalligheid en slaafse vrees, want die kan niets anders dan haar benauwen, bevangen, verwarren;

  2. Hij verruimt het hart met een vast vertrouwen op God, die hij ons als Vader leert beschouwen;

  3. Hij wekt in ons een innige en kinderlijke liefde.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)