Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Zeven soorten onechte vereerders

Ik onderscheid zeven soorten onechte vereerders van de heilige Maagd en devoties:

  1. de kritikasters,

  2. de angstvalligen,

  3. de oppervlakkigen,

  4. de vermetelen,

  5. de wispelturigen,

  6. de schijnheiligen,

  7. de baatzuchtigen.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)