Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Zorg dat ik uw Moeder waardig kan prijzen!

Alsof ik tot hiertoe nog niets ter ere van uw heilige Moeder had gezegd, vraag ik U haar waardig te mogen prijzen: Fac me digne tuam matrem collaudare: Zorg dat ik uw Moeder waardig kan prijzen, en dat ondanks al haar vijanden, die ook uw vijanden zijn. Laat mij samen met de heiligen nadrukkelijk deze woorden tot hen richten: Non praesumat aliquis Deum se habere propitium qui benedictam matrem offensam habuerit: Wie Gods gezegende Moeder niet eerbiedigt, mag evenmin rekenen op de barmhartigheid van haar Zoon.

Over de Volmaakte GodsvruchtAbonneren per email (dagelijks van 2/12/2019 tot 28/11/2020)