Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Gedaanteverandering

Het lijden van de Mensenzoon en zijn volgelingen en de Gedaanteverandering (Matteüs 16 en 17, Marcus 8 en 9 en Lucas 9) in toneelvorm

pdf A3-plooiboekje

pdf A4-formaat