Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Getijdengebed, rozenkrans, noveen

De kracht van gebed is herhaling. In uitzonderlijke, acute omstandigheden kan een kort schietgebedje deugd doen, maar als je je gebed diep tot in je ziel wil laten doordringen, maak je er best wat meer werk van. De traditie van onze heilige moeder de Kerk voorziet in alles, dus ook in aangepaste gebedsvormen.

pdf

Bovenstaande PDF bundelt volgende drie artikels samen in een afruk-klare layout: