Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Getijdengebed

Morgengebed, middaggebed, avondgebed, dagsluiting en dagelijkse lezingendienst. Voor Android en iOS.

org.tiltenberg.Getijdengebed op Google Play Store

id979697799 op App Store