Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus

Synopsis van de dialogen uit de Evangeliën volgens Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes in zes bedrijven.

pdf A3-plooiboekje

pdf A4-formaat