Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Missaal - buitengewone vorm - lezingen - kersttijd

Missaal met lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm in de kersttijd

pdf