Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Missaal - gewone vorm - gebeden

Missaal met vaste gebeden van de Mis voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

pdf

https://issuu.com/vicmortelmans/docs/configuration_ordo-1969-nl.compress