Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Storm op het meer

Storm op het meer en genezing van een bezetene (Matteüs 8, Marcus 4 en 5 en Lucas 8) in toneelvorm

pdf A3-plooiboekje

pdf A4-formaat