Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


De laatste ketterij

Op vakantie in de Ardennen bezochten we boekendorp Redu en daar pikte ik een merkwaardig boek op dat bijna honderd jaar oud is. Het heet “Tabulae fontium traditionis christianae” (Oplijsting van bronnen van het christelijk geloof). In groot formaat is het samegesteld uit tabellen die de ganse geschiedenis van het christendom chronologisch doorlopen en in elk tijdvak noteren wie er paus is, de ketterijen die de kop opsteken, de concilies of pauselijke documenten waarin deze beslecht worden en de belangrijkste theologische werken van die tijd.

Het is zoals deze tweet zegt, die ik vandaag nog tegenkwam: “Aan ketterijen dankt de Kerk haar Credo”.

De eerste ketterij is die van het Gnosticisme en de laatste die van het Modernisme, beslecht in de encycliek Pascendi (Pius X). De tabellen eindigen dan ook in het jaar 1926, bij de uitgave van de encycliek Quas Primas (Pius XI) en van dit boek, maar er is nog ruimte gelaten voor aanvulling 🙂.

De auteurs zijn twee jezuïeten, Creusen en Van Eyen. Het zou een interessante denkoefening zijn als jezuïeten vandaag de tabellen verder aanvullen. Wellicht zou de laatste ketterij Rigidum Sacerdotium heten, te beslechten met Synodus Synodalis damnat applicationem omnium desuper usque ad Vaticanum II. En dan kan het boek naar een finale uitgave.

Een PDF met het volledig overzicht kan je hier downloaden.

Verwante onderwerpen...