Geloven Leren

Opinie en tools voor wie begaan is met het katholieke geloof


Nederlandse Prima Pars van de Summa in druk!

Al enkele jaren wordt met wisselende intensiteit gewerkt aan de website waarop de Nederlandse vertaling verschijnt van de Summa Theologiae van de heilige Thomas van Aquino. Die vertaling werd in 1933 uitgegeven door de Dominicanen vanuit hun klooster in de Ploegstraat in Antwerpen. De ingescande teksten worden stuk voor stuk gecorrigeerd en omgezet naar hedendaagse spelling door een (kleine) groep vrijwilligers. U kan zich daar trouwens bij aansluiten!

Ondertussen is de beschikbare inhoud substantieel genoeg om het omgekeerde proces aan te vatten en de Nederlandse Summa opnieuw in druk aan te bieden. Op deze pagina vind je een overzicht van de reeds gepubliceerde quaestiones evenals de bestelgegevens voor een gedrukte versie van Prima Pars:

https://summa.gelovenleren.net/about.html

Zoals geldt voor al het materiaal dat vanuit deze blog te bestellen is, dekt de kostprijs enkel de druk- en verzendingskosten af!

Belangrijke kanttekening: deze publicatie betreft slechts een deel van de oorspronkelijke Nederlandse uitgave, die op haar beurt slechts een deel van Thomas' werk betrof!

Verwante onderwerpen...